Natural Sciences

The Faculty of Natural Sciences forms specialists trained with a broad theoretical and practical vision of the phenomena and processes in nature. The proposed objective is achieved through the development and better management of material resources, modernization of training and scientific research and ensuring the most valuable teaching and research.

The Mission of the Faculty consists of training specialists with higher education for the needs of science and education in the fields of biology.

Our graduates can work as: specialist in biology , molecular biology, ecology, geography, environmental sciences, bio-economy and green economy, rural and regional development; researcher, expert, consultant, engineer and laboratory laboratories of research institutes, pharmaceutical centers, clinics and diagnostic, environmental agencies, industrial laboratories, community agencies and NGOs; teacher in gymnasium / pre-university high school / vocational school etc.

.

 

Daniela Elenciuc

PhD,
associate professor,
dean

Liliana Vizitiu

Academic Officer
 
 

Educational Offer

UNIVERSITY EDUCATION, CYCLE I, BACHELOR’S PROGRAMS

421.1Biology – analytical programs
421.2Molecular Biology – analytical programs
424.1Ecology – analytical programs
425.1Geography – analytical programs

 

UNIVERSITY EDUCATION, CYCLE II, MASTER’S PROGRAMS

051 Biology
051 Molecular Biology
052 Environmental Sciences
053 Regional and rural development
052 Bioeconomy and ecological economy

Collaboration

Cu scopul armonizării cercatărilor cu colectivele din cadrul Republicii Moldova şi cele de peste hotare, membrii facultăţii colaborează cu o serie de instituţii de cercetare, învăţământ, producere şi din sfera serviciilor: 

UNIVERSITĂŢI, INSTITUTE ŞI CENTRE DE CERCETARE DIN RM

Institutul de Chimie, AŞM
Institutul de Fizică Aplicată, AŞM
Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Institutul de Energetică, AŞM
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
AGEPI
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

ACORDURI DE COLABORARE CU UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DE CERCETARE DIN STRĂINĂTATE

Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
Объедененный Институт Ядерных Исследований, Dubna, RF

ACORDURI DE COLABORARE CU AGENŢI ECONOMICI DIN RM

Î.S. Izomer, Chişinău
Ecochimie, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Proredox Group, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Nitech, S.R.L., Chişinău

Seminars, public lectures

Joi, 28 noiembrie, în Sala Senatului (18, Blocul Central al UnAŞM) a avut loc trainingul “Tendinţe contemporane în metodologia didactică” cu scopul exersării abilităţilor studenţilor UnAŞM în domeniul modulului psiho-pedagogic. 
Activităţile desfăşurate au fost centrate pe subiectele:

  • Teoria inteligenţelor multiple (Silvia Golubiţchi - doctor în pedagogie, conferenţiar universitar);
  • Mecanisme de autocunoaştere (Lucia Chetrean – profesor de psihologie);
  • Importanţa creativităţii în formarea profesională (Rita Godoroja – doctor în pedagogie, grad didactic superior, Liceul “Spiru Haret”);
  • Parametri de calitate ai testului de evaluare (Iurie Cristea – director al Liceului UnAŞM, grad didactic superior).
  • Statutul științific al disciplinelor juridice interdisciplinare. Specificări metodologice (Rodica Ciobanu - dr., conferențiar universitar)

La training au participat studenţi ai ciclurilor I şi II, care au fost informaţi despre mecanisme de eficientizare a procesului de instruire, fiind antrenaţi activ în exerciţii interactive.


 

La 04 septembrie 2013, 14.00, în incinta Institutului de Chimie (str. Academiei 3, sala 340, et. III), a avut loc Seminarul-tematic cu genericul “DETERMINAREA COEFICIENŢILOR DE DISTRIBUŢIE A UNOR RADIONUCLIZI ÎN DIFERITE SISTEME”.
În cadrul seminarului şi-au expus activitatea ştiinţifică masteranzii anului II, Specialitatea Chimie  Arcadie Fuior cu tematica “Determinarea coeficienţilor de distribuţie a unor radionuclizi în sisteme de extracţie crown-eter – soluţii apoase de acid mineral” şi Carauş Valeria cu tematica “Determinarea coeficienţilor de distribuţie a radiolantanidelor şi a unor izotopi tehnogeni în mediul: schimbător de cationi puternic acidulat (Dowex 8 W∙50x) – soluţie de acizi minerali şi organici”.
         La seminar au participat studenţii an. II şi an. III, Specialitatea „Chimie” şi masteranzii an. I şi an. II Specialitatea „Chimie” şi „Fizică”.

Science news