Admission

Invităm absolvenţii liceelor şi colegiilor să-şi continue studiile la Universitatea Academiei de Ştiinţe din Moldova – instituţie de învăţământ superior în care se îmbină şi se dezvoltă armonios activităţile de instruire universitară şi postuniversitară, cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură.

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumente pentru a face studiile la UnAȘM

  • Oferte educaţionale performante
  • Instruire prin cercetare
  • Potenţial intelectual înalt
  • Multidisciplinaritate
  • Studierea aprofundată a două limbi moderne
  • Bază tehnico-materială modernă
  • Burse de studii în străinătate
  • Oportunităţi reale de angajare în cîmpul muncii
  • Aptitudini de elaborare și management a proiectelor inovative (incubatorul UnAȘM)

 

ISTORII DE SUCCES

Dumitru SÎRBU, masterand, anul II, Chimie

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Calificarea înaltă a cadrului didactic şi ştiinţific a fost  motivul determinant în alegerea universităţii. UnAŞM  promovează o politică contemporană şi inovatoare în domeniul pregătirii tinerilor savanţi, acest fapt fiind primordial pentru o ştiinţă în continuă dezvoltare şi încadrarea ei în ştiinţa mondială. 

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «Burse de merit-2009»?
- Sunt două motive pentru care am participat la acest concurs: dorinţa de a-mi încerca puterile şi compara potenţialul cu alte persoane, dar şi motivul financiar.

Aţi mai participat la alte concursuri? Ce succese aţi mai obţinut?
- Am participat (în calitate de colaborator) la concursul de proiecte naţionale şi internaţionale sub tutela conducătorului ştiinţific d-nul acad., prof. univ. Turtă Constantin, şi în rezultat particip în 2 proiecte:
Sinteza şi studiul fotosensibilizatorilor cu acidul furancarboxilic, derivaţii ferocenporfirinici, quinolinpiridinei şi imidazolulului” din cadrul Programului de stat „CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI DE MANAGEMENT ALE CALITĂŢII APELOR”;
Photocatalytic Cluster Complexes for Artificial Photosynthesis Applications” din cadrul programului Marie Curie, FP7-PEOPLE-2009-IRSES.

Ce sugeraţi masteranzilor care doresc să participe la acest concurs?
- Participarea la astfel de concursuri este o experienţă bună  pentru viitor şi va fi de folos la aplicarea pentru diferite proiecte şi concursuri, iar „încercarea vină n-are”.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
-După finisarea studiilor de masterat presupun că urmează continuarea studiilor de doctorat.

Irina VODĂ, masterand, anul II, Chimie

Ce te-a determinat să urmezi programul de master la UnAŞM?
- Au existat mai multe motive ale alegerii UnAŞM printre care informarea coerentă şi concretă în legătură cu programul de studiu de masterat, existenţa posibilităţii de a fi încadrat în câmpul muncii şi în acelaşi timp posibilitate de a efectua o cercetare recunoscută pe plan mondial datorită dotării cu utilaj modern a laboratoarelor. Un avantaj mare a constituit contactul la nivel cognitiv prin intermediul cursurilor de masterat cu oameni emeriţi din domeniul ştiinţei a Republicii Moldova. Universitatea oferă, de asemenea, posibilitatea participării celor mai buni studenţi la diferite conferinţe, seminare, şcoli de vară ceea ce contribuie esenţial la formarea lor profesională.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «Burse de merit - 2009» pentru cei mai buni studenţi ai ţării?
- Concursul «Burse de Merit» are ca scop principal recunoaşterea şi promovarea celor mai buni studenţi, precum şi acordarea unor premii băneşti. În acest caz sunt evidente motivele pentru care am decis să particip la acest concurs.

Aţi mai participat la alte concursuri? Ce merite aţi mai obţinut?
- În perioada anilor de studenţie am avut o menţiune cu un premiu bănesc oferită din partea Universităţii de Stat din Moldova: Diplomă pentru succese deosebite (2006), iar la sfârşitul studiilor de licenţă am fost decernată cu o medalie Student eminent al USM (2008).

Ce propuneri, sugestii ai pentru masteranzii ce doresc să participe pe viitor la acest concurs?
- Celor ce doresc să participe la acest concurs le-aş sugera, în primul rând, să fie cât mai originali în ideile lor şi să încerce să le implementeze în practică, să fie fermi în toate alegerile pe care le fac şi să îndrăznească, să nu ezite în deciziile şi afirmarea lor, să-şi dezvolte aşa calităţi ca: comunicabilitatea, sociabilitatea, flexibilitatea care cu siguranţă vor contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor şi a celor din jur. De asemenea, i-aş sfătui să fie activi, să-şi dea interesul în acumularea câtor mai multe cunoştinţe nu numai în domeniul în care activează, ci şi în toate sferele vieţii, să participe la diferite manifestări din domenii ştiinţifice, sociale, culturale, etc., să se încadreze în organizaţii nonguvernamentale bazate pe voluntariat, oferind ajutor celor care au nevoie de el, dând dovadă de mărinimie şi acumulând satisfacţie sufletească.

Ce planuri aveţi după absolvirea studiilor de masterat la UnAŞM?
-După absolvirea studiilor de masterat voi continua calea ştiinţei cu studii de doctorat din cadrul UnAŞM.

Sergiu Luca, masterand, anul II, Globalizare

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?

- În favoarea acestei alegeri de care mă bucur acum, a venit însăşi Universitatea Academiei de Ştiinţe cu două argumente:     

Oferă specialitatea "Globalizare: Istorie, Cultură şi Politici" care este una nouă şi stringent necesară în condiţiile actuale de Babilonizare a lumii. Această specialitate formează specialişti care vor fi în stare să găsească soluţii pentru evitarea ciocnirii civilizaţiilor. Această specialitate corespunde dorinţelor mele de a cunoaşte lumea şi posibilitatea de realizare profesională deplină conform vocaţiei mele.

Venind să depun actele pentru concurs, am fost surprins de dotarea logistică a universităţii şi condiţiile confortabile de studii, iar acest argument m-a motivat să fiu primul la examenele de concurs pentru a nu rata unica şansă.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «BURSE DE MERIT-2010» ?
- Participarea la acest concurs a fost determinată de însăşi tema Cunoaşterea ne deschide noi orizonturi. Acest subiect m-a preocupat dintotdeauna şi a fost parţial materializat în teza de licenţă Limite ale cunoaşterii şi depăşirea lor, unde am formulat patru limite ale cunoaşterii: Ce se poate şti, Cine poate şti, Cum se poate şti, Până unde se poate şti. Este important nu faptul că a fost plăcut şi uşor să particip la concurs, dar alt motiv, ce ţine de administraţia Universităţii, în special Dna Bolduratu şi Dnul profesor Bobână, care m-au convins că merit şi trebuie să particip la acest concurs şi desigur, dorinţa de a mă afirma.

Aţi mai participat la alte concursuri? Ce succese aţi mai obţinut ?
- Acesta este primul concurs de aşa nivel înalt la care am participat, dar dispun de o colecţie de diplome şi premii la conferinţele universitare, care sunt o dovadă în plus la cele două diplome de studii superioare ale cărora sunt  posesor.

Ce sugeraţi masteranzilor care doresc să participe la acest concurs ?
- Masteranzii care doresc să participe la acest concurs trebuie să ţină cont de regula, că nu pot fi toţi câştigători, dar nici nu sunt în drept să se teamă de înfrângere, deoarece oricum au de câştigat de pe urma acestei experienţe. Este necesar de a se pregăti de concurs şi nicidecum să nu se gândească la noroc. Adunaţi cunoştinţe pentru voi, iar ele neapărat au să vă fie de folos.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM ?
- În prim plan mă gândesc la creşterea profesională prin continuarea studiilor de doctorat, deoarece ele oferă mai multe oportunităţi de realizare. Desigur vreau să prelungesc cariera de profesor, cu atât mai mult că deja am careva succese în acest plan, încurajând studenţii să participe la conferinţele universitare cât şi la cele de la alte universităţi. Există careva proiecte care ţin de studiul societăţii, integrare şi incluziune culturală cărora mă voi dedica în continuare.

Rodica SÎRBU, masterand, anul II, Ştiinţe ale mediului

​Ce v-a determinat să faceţi studiile la UnAŞM?

- Motivele care m-au determinat să-mi continui studiile la UnAŞM sunt:

calitatea înaltă de predare şi organizare a cursurilor;

atitudinea prietenoasă, înţelegătoare a colectivului didactic faţă de studenţi;

este o universitate unde fiecare student stăruitor are şanse de succes, fiind mereu încurajat şi susţinut;

încăperile pentru studii sunt dotate cu tehnica necesară, frumos amenajate, îngrijite, UnAŞM fiind amplasată într-un cartier liniştit cu cele mai bune condiţii şi stare de studiu pe timp de iarna şi vară. 

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «BURSE DE MERIT-2010» ?
- Pentru participarea la acest concurs o influenţă deosebită a avut-o colega mea de grupă - Cristina Ciobanu, care mereu a insistat să particip, eu fiind un pic mai pesimistă din fire. Un moment important a fost şi faptul că aveam o reuşită bună la studii, publicaţii, participări la seminare şi cursuri de instruire extrauniversitare.

Ce sugeraţi masteranzilor care doresc să participe la acest concurs?
- Pentru mine un impediment extraordinar era gândul că va fi un interviu şi faptul că nu ştiam despre ce se va discuta, ce întrebări vor fi, care va fi componenţa juriului, dacă o sa fiu înţeleasă corect când o să răspund. După destăinuirile făcute pot spune cu siguranţă nu vă fie frică, aveţi încredere în forţele proprii, fiţi studenţi activi, sârguincioşi, responsabili şi respectuoşi, participaţi la manifestaţii ştiinţifice şi nu numai. Fiind mereu interesaţi şi activi obţinem experienţă zi de zi, iar gândul la o nouă experienţă şi încercare nu devine un obstacol imposibil de trecut.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- După absolvirea studiilor de masterat aş dori să urmez studiile de doctorat şi asta pentru că îmi place ca mereu să aflu ceva nou şi interesant.

Urez tuturor mult, mult succes!!!

Viorica ŢURCANU, masterand, anul II, Ştiinţe ale mediului

Ce va determinat pe dvs. să faceţi studiile la UnAŞM?
- După absolvirea facultăţii de geografie la Universitatea de Stat Tiraspol am decis să fac o schimbare şi anume să-mi continui studiile de master la UnAŞM, deoarece este o universitate cu renume şi prestigiu. Acest renume se datorează profesorilor şi academicienilor, dar şi doamnei rector Maria Duca. Sunt mândră de faptul că îmi fac studiile la UnAŞM, pentru că aici avem posibilitatea de a lucra în laboratoarele institutelor AŞM, avem libertatea de a face cercetări în toate domeniile, iar universitatea şi laboratoarele acesteia sunt dotate cu tehnică de ultimă performanţă.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «Burse de Merit 2010»?
- Atunci când am aflat despre «Burse de Merit 2010 am decis să aplic la acest concurs ca să-mi verific cunoştinţele obţinute pe parcursul anilor de studenţie şi de masterat. Dar totodată a fost şi un imbold să particip la conferinţe ştiinţifice şi să public cât mai multe articole, pentru că cerinţa de bază era să avem articole publicate, să avem o medie înaltă şi o prezentare cât mai bună la interviu.

Aţi mai participat la alte concursuri? Ce succese aţi mai obţinut?
- Faptul că am obţinut bursa de merit m-a motivat să particip şi la alte concursuri. Recent am participat la concursul proiectelor Fondul pentru Tineri Ialoveni cu proiectul "Schimbarea începe de la mine", care este nemijlocit legat cu tema tezei de master "Impactul antropic asupra componentelor de mediu din raionul Ialoveni". Datorită acestui proiect am obţinut mai multe informaţii şi am realizat mai multe cercetări cu ajutorul financiar din cadrul proiectului, dar şi o valoare aplicativă a cercetărilor mele, care vor fi utile populaţiei.

Ce sugeraţi masteranzilor care doresc să participe la acest concurs?
- Celor care doresc să participe la acest concurs le sugerez să fie cât mai activi pe parcursul anilor de studenţie, să participe la conferinţe ştiinţifice, să publice articole, să practice voluntariatul, să înveţe bine pentru a avea o medie înaltă, pentru că şi acesta este un criteriu important la preselecţia burselor de merit.

Ce planuri aveţi pentru viitor după absolvirea UnAŞM?
- După susţinerea tezei de masterat voi publica mai multe articole referitoare la tema tezei, dar care sunt incluse în obiectivele proiectului "Schimbarea începe de la mine". O prioritate o constituie doctoratul spre care tind şi care sper să-1 continui în cadrul AŞM, în domeniul geografie sau protecţia mediului. De asemenea, pe viitor planific să scriu cât mai multe proiecte pentru localitatea mea natală, şi anume în domeniul protecţiei mediului precum: lipsa apeductului şi a canalizării, lipsa unei gunoişti autorizate, dar şi în alte domenii sociale.

Filip GÎNCOTA, student, anul II, Matematică

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Spre deosebirea de alte universităţi, UnAŞM are un şir de aşa avantaje ca: posibilitatea de a primi cunoştinţe de la cei mai buni specialişti din ţară, studii doar la buget, posibilitate de a studia orice domeniu de cercetare, prestigiul universităţii, etc. Anume acestea avantaje mi-au determinat alegerea mea.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «iTineret – viitorul începe cu tine», ediţia I, anul 2010 ?
- Acest concurs naţional mi-a atras atenţia, în primul rând, prin posibilitatea de a verifica nivelul cunoştinţelor mele în domeniu tehnologiilor informaţionale şi ca o modalitate de a cunoaşte specialişti în diferite aspecte a acestui domeniu. Într-al doilea rând, «iTineret – viitorul începe cu tine» este unicul concurs cu categoria “web” şi oferă posibilitatea de participare atât a elevilor cât şi studenţilor.

Aţi mai participat la alte concursuri? Ce succese aţi mai obţinut?
- În anul 2003 am participat la concursul internaţional de lucrări la istoria universală, unde am ocupat locul III şi diplomă de la ambasada Bulgariei în Republica Moldova. La conferinţa republicană «Cпособностъ труд талант» în 2005 am primit diplomă pentru succese remarcabile pentru lucrarea de concurs la geografia populaţiei a Moldovei. Din 2002 până în 2008 am participat la diferite olimpiade anuale, studiind la Colegiul Politehnic am ocupat primele locuri la matematică şi fizică. La olimpiadele organizate pe zone am obţinut diplomă de gradul III în anul 2006 şi 2007, iar în anul 2008 am ocupat locul II. Am participat la elaborarea proiectului ştiinţific pe tema „Evaluation of the pharmaceutic potential of medicinals plants from natural habitats from Republic of Moldova”, unul din rezultatele aplicative căruia este web site elaborat de mine http://plante.asm.md/. În prezent, în colaborare cu Verbiţchii Vitalii, lucrez la site-ul oficial al Institutului de Studii Enciclopedice AŞM.

Ce sugeraţi studenţilor care doresc să participe la acest concurs?
- În timpul elaborării proiectelor pentru concurs să atragă cea mai mare atenţie la 4 factori: unicitatea, calitatea, întrebuinţarea şi utilitatea. O mare atenţie a juriului este îndreptată spre proiecte cu perspective mari de dezvoltare, cele fără viitor nu au nici o şansa să câştige în acest concurs.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM ?
- După absolvirea studiilor de licenţă la specialitatea „Matematică şi Informatică” am să continui studiile de masterat la specialitatea „Informatica aplicată”. În acelaşi timp îmi doresc să deschid o afacere în domeniul IT.Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Spre deosebirea de alte universităţi, UnAŞM are un şir de aşa avantaje ca: posibilitatea de a primi cunoştinţe de la cei mai buni specialişti din ţară, studii doar la buget, posibilitate de a studia orice domeniu de cercetare, prestigiul universităţii, etc. Anume acestea avantaje mi-au determinat alegerea mea.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «iTineret – viitorul începe cu tine», ediţia I, anul 2010 ?
- Acest concurs naţional mi-a atras atenţia, în primul rând, prin posibilitatea de a verifica nivelul cunoştinţelor mele în domeniu tehnologiilor informaţionale şi ca o modalitate de a cunoaşte specialişti în diferite aspecte a acestui domeniu. Într-al doilea rând, «iTineret – viitorul începe cu tine» este unicul concurs cu categoria “web” şi oferă posibilitatea de participare atât a elevilor cât şi studenţilor.

Aţi mai participat la alte concursuri? Ce succese aţi mai obţinut?
- În anul 2003 am participat la concursul internaţional de lucrări la istoria universală, unde am ocupat locul III şi diplomă de la ambasada Bulgariei în Republica Moldova. La conferinţa republicană «Cпособностъ труд талант» în 2005 am primit diplomă pentru succese remarcabile pentru lucrarea de concurs la geografia populaţiei a Moldovei. Din 2002 până în 2008 am participat la diferite olimpiade anuale, studiind la Colegiul Politehnic am ocupat primele locuri la matematică şi fizică. La olimpiadele organizate pe zone am obţinut diplomă de gradul III în anul 2006 şi 2007, iar în anul 2008 am ocupat locul II. Am participat la elaborarea proiectului ştiinţific pe tema „Evaluation of the pharmaceutic potential of medicinals plants from natural habitats from Republic of Moldova”, unul din rezultatele aplicative căruia este web site elaborat de mine http://plante.asm.md/. În prezent, în colaborare cu Verbiţchii Vitalii, lucrez la site-ul oficial al Institutului de Studii Enciclopedice AŞM.

Ce sugeraţi studenţilor care doresc să participe la acest concurs?
- În timpul elaborării proiectelor pentru concurs să atragă cea mai mare atenţie la 4 factori: unicitatea, calitatea, întrebuinţarea şi utilitatea. O mare atenţie a juriului este îndreptată spre proiecte cu perspective mari de dezvoltare, cele fără viitor nu au nici o şansa să câştige în acest concurs.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM ?
- După absolvirea studiilor de licenţă la specialitatea „Matematică şi Informatică” am să continui studiile de masterat la specialitatea „Informatica aplicată”. În acelaşi timp îmi doresc să deschid o afacere în domeniul IT.

Adrian MACARI, student, anul II, Geografie

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Imediat ce am aflat de UnAŞM m-am gândit, în primul rând, la calitatea studiilor prestate, ţinând cont de colectivul profesoral dintre care mulţi au deja nume grele printre oamenii de ştiinţă din RM.  Dacă e să ne uităm în perspectivă, proiectul ce şi l-au propus cei de la Academie cu această universitate, ca o pepinieră proprie de cercetători, prezintă un interes semnificativ, la aceasta adăugându-se şi toate facilităţile de ordin practic, când ai Biblioteca Ştiinţifică imediat lângă Universitate, Institutele Academiei împreună cu profesorii noştri, curând va fi finisată construcţia căminului Universităţii, astfel procesul de învăţământ de aici elimină practic restul grijilor cotidiene ale studentului. Bursa şi posibilitatea de a învăţa la buget sunt alte 2 puncte cheie în momentul alegerii universităţii din moment ce pentru mine şi familia mea ar fi fost destul de greu sau chiar imposibil să achităm costurile necesare studiilor. UnAŞM este proiectul nou de care avea nevoie RM: cu dotări didactice moderne, oferte educaţionale performante, integrarea educaţiei cu cercetarea, baza tehnico-materială performantă, angajarea în câmpul muncii, cu un contingent redus de studenţi, dar care sunt mai mult decât un colectiv – sunt o familie.

Ce v-a motivat să participaţi la acest concurs?
- Nu pot să zic că m-a motivat, dar acest concurs reprezintă însăşi o motivaţie pentru studenţi, studenţii ce au rezultate bune la învăţătură, dar întâlnesc probleme financiare.  Aceasta este o bursă ce vine în ajutor studenţilor din familii dezavantajate, eu fiind unul din ei am aplicat şi am reuşit. Un plus al acestei burse a fost şi organizarea anumitor trening-uri adiţionale ce m-au ajutat în acumularea anumitor cunoştinţe cu privire la ocuparea locului de muncă pe viitor. Cred cu certitudine că a fost o experienţă utilă.

Aţi mai participat la alte concursuri, ce merite aţi obţinut?
- De mic copil am participat la diverse concursuri conform aptitudinilor şi capacităţilor mele. În perioada 2000-2003 cât am trăit în Cluj-Napoca am participat la un concurs de caricaturi, unul de poezie, la diferite concursuri sportive, dar nu în ultimul rând şi la concursurile geografice interşcolare la care am luat mereu locuri de vârf. În Chişinău cel mai înalt nivel la concursurile de geografie au fost locurile III la olimpiadă şi concursul „Sezont-Ciubară”. Pe această cale vreau să mulţumesc şi profesoarei mele de geografie de la liceul român-german „Mihail Kogălniceanu”, Beregoi Elena care a avut încredere în mine şi care m-a ajutat foarte mult şi un alt concurs la care am participat sub îndrumarea dumneaei este „Muncă, Talent, Cutezanţă”.

Ce sugestii, propuneri puteţi să le daţi studenţilor ce doresc să participe la acest concurs?
- Desigur că rezultatele bune la învăţătură o să-i ajute să câştige nu doar asemenea concursuri, dar îi vor conduce în primul rând spre mari succese în viaţă, totul depinde de ei. Acest ajutor financiar este o încurajare şi o motivaţie în plus de a-ţi îndrepta atenţia doar asupra studiilor. Aş dori ca nimeni să nu aibă nevoie să participe la asemenea concursuri destinate studenţilor din familii dezavantajate şi ca toţi să trăiască într-o bună stare materială şi sufletească în familiile lor.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- Aş dori să am o experienţă fructuoasă în domeniul geografiei pe tot parcursul vieţii, masteratul şi doctoratul fiind paşii fireşti pentru unirea mea definitivă cu această ştiinţă, pe care i-aş continua la aceeaşi universitate. Dacă e să ne uităm aşa, vedem că degrabă nu mă despart eu de UnAŞM. Să ştiţi că studenţi geografi sunt mulţi la universităţile din ţară, dar specialişti şi oameni cu viziune sunt insuficienţi, sper să depun eforturile necesare şi să-mi ajute Dumnezeu să ajung unul dintre ei, să pot să-mi slujesc şi eu ţara în cel mai bun mod posibil. Sper să ajung să văd şi momentul când universitatea noastră va ajunge una din primele din Europa, de ce nu? Cam astea ar fi planurile „carieriste” ale mele, în rest totul depinde de mine.

Gheorghe URSU, student, anul II, Ştiinţe ale naturii

Ce v-a determinat pe dumnevoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Primul pas cred că a fost dorinţa şi dragostea de studii, după care m-a atras ambianţa acestei universităţi, modul de instruire a studenţilor şi familia unită pe care am găsit-o aici, încrederea în această unitate de învăţământ pe care mi-a oferit-o încă din primele zile de studii. Acestea sunt doar câteva dintre motivele ce m-au determinat  să-mi fac studiile la UnAŞM.

Ce v-a motivat să participaţi la acest concurs?
- Tematica acestui concurs este însuşi motivul burse suplimentare pentru Tinerii din Familii Dezavantajate. Este o bursă ce iese în ajutor studenţilor cu probleme social-economice, dar care au rezultate bune la învăţătură. Un alt motiv a fost conferinţele din cadrul acestui concurs ce au avut ca scop pregătirea participanţilor pentru obţinerea unui job de succes, o informaţie destul de bună pentru un viitor. Acestea sunt unele din motivele care m-au adus la câştig.

Aţi mai participat la alte concursuri? Ce merite aţi mai obţinut?
- Am mai participat şi la alte concursuri din cadrul liceului la care am obţinut diferite diplome, însă nu au fost atât de importante ca acesta.

Ce sugestii, propuneri puteţi să le daţi studenţilor ce doresc să participe la acest concurs?
- Sugerez tuturor studenţilor să participe la acest concurs, deoarece este o ocazie destul de bună pentru o oportunitate financiară, cât şi o orientare şi consiliere profesională pentru viitor oferit prin trening-urile din cadrul concursului.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- În primul rând, să îmi ajute Dumnezeu să finisez cu bine studiile, după care sper şi doresc să ajung şi eu o personalitate de bază din rândul geografilor din Republica Moldova

Liliana URSU, studentă, anul II, Geografie

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- UnAŞM este cea mai prestigioasă universitate din Republica Moldova şi oferă o mulţime de oportunităţi de dezvoltare. Pentru a-mi dezvolta pe deplin capacităţile am avut nevoie de o universitate care să-mi ofere condiţiile necesare pentru a putea evolua. UnAŞM este un mediu propice pentru toţi cei care vor să schimbe ceva în ţara lor şi să contribuie într-un mod sau altul la prosperitatea statului. Cercetarea este ceva interesant şi până acum nu a existat o universitate care să se axeze pe aceasta, ceea ce mi-a dat un imbold să vreau să-mi fac studiile exact aici.

Ce v-a motivat să participaţi la concurs?
- Eu încerc să profit de orice concurs la care aş putea participa, asta îmi dă încredere în forţele proprii şi plus la aceasta îmi dovedesc că dacă vreau pot. Acest concurs a fost o oportunitate pentru mine de a mă evalua, dar şi de a câştiga o sumă de bani care mi-a permis să cumpăr mai multă literatură. Doar participând la diferite concursuri sau conferinţe îmi pot valorifica potenţialul şi căpăta experienţă. Fiecare ar trebui să participe pentru că orice concurs este o experienţă inedită.

Aţi mai participat la alte concursuri, ce merite aţi mai obţinut?
- În aprilie 2011 am participat mai întâi la Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2011 (Ediţia a IX-a) unde am obţinut locul II şi urmează să-mi fie publicată lucrarea, apoi am participat la conferinţa organizată în cadrul UnAŞM - Viitorul începe acum, obţinând locul I. Acum am participat la un concurs de eseuri cu genericul Cetăţeanul UE în contextul Republicii Moldova: Perspective, Realizări, Consecinţe” şi aştept cu nerăbdare rezultatele.

Ce sugestii, propuneri puteţi să le daţi studenţilor ce doresc să participe la acest concurs?
- Celor care doresc să participe la acest concurs pot să le spun să aibă curaj şi să încerce. Acest concurs este o şansă unică să avanseze, să obţină experienţă şi o sursă de existenţă timp de un an, ceea ce le va oferi mai mult timp pentru studii şi-i va scăpa de ceva griji.
Pentru studenţii de azi e foarte greu să găsească o cale de a evolua şi de ce nu de a se întreţine singuri. Acest concurs este exact de ce au nevoie trebuie doar să încerce şi cu siguranţă că vor avea succes.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- După ce finisez studiile de licenţă aş vrea să continui masteratul tot aici la UnAŞM, studiind mai aprofundat  tema tezei de licenţă pe care am ales-o şi anume cea a Calităţii populaţiei ţării, o temă care nu a studiat-o nimeni în Republica Moldova. Îmi doresc nespus de mult să fac cunoscut acest fenomen. Consider că aş putea contribui cu multe la bunăstarea ţării ceea ce voi încerca să fac

Zinaida TIMOFTI, studentă, anul I, Ştiinţe socioumaniste

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Odata cu absolvirea liceului din oraşul în care m-am născut am decis să continui studiile şi să merg la o universitate care mi-ar permite să devin o personalitate. Despre UnAŞM am aflat întâmplător, dar am ales-o din prima, deoarece am observat că numărul studenţilor pentru o grupă era de cca. cincisprezece persoane, ceea ce cu siguranţă asigură o învăţare eficientă. De asemenea, numele profesorilor care figurau în listă erau dintre cele de elită despre care am auzit numai recomandări bune. Anturajul nou, proaspăt şi curat care stimula dorinţa de învăţare m-au convins să devin studenta acestei universităţi care are perspective mari pentru viitor.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul organizat de Congresul Azerilor din Republica Moldova, «Bursa Nizami»?
- Universitatea pe care am ales-o deschide foarte multe uşi pentru studenţii săi, la fel cum a facut-o şi pentru mine. Ea mi-a oferit şansa să particip la un concurs organizat de congresul azerilor din Republica Moldova - «Burza Nizami». Cînd s-a anunţat condiţiile concursului mi-a trecut prin minte ceva original ceea ce m-a facut să-mi materializez ideile, ca rezultat am cîştigat o bursă lunară care împreuna cu bursa pentru reuşita învăţăturii m-au făcut să devin independentă faţă de părinţi şi mi-au îmbogăţit cît de puţin biblioteca personală.

Aţi mai participat la alte concursuri? Ce succese aţi mai obţinut?
- Acest concurs a fost o experienţă plăcută, deşi am mai participat la alte concursuri care erau la nivel de liceu şi chiar la nivel de raion, totuşi un concurs la nivel de universitate este ceva nou, o competitivitate de un nou rang.

Ce sugeraţi masteranzilor care doresc să participe la acest concurs?
- După părerea mea cel mai important în participarea la acest concurs este originalitatea, fantezia şi dorinţa de a crea ceva mai superior decât toate realizările tale.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- Despre planurile mele de viitor e foarte simplu de intuit. După absolvirea universităţii îmi doresc să continui studiile de master, să mă formez ca un bun specialist şi să activez în institutele Academiei de Ştiinţe.

Sergiu IVANOV, masterand, anul I, Matematică

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Pe parcursul studiilor mele de inginer IT la Universitatea Tehnică, mi-am dat seama că nu mă interesează atât de mult aspectul practic al domeniului, cât partea teoretică a lui. Aceasta m-a determinat să caut o instituţie de studii superioare la care aş putea să mă concentrez asupra bazelor formale ale informaticii. După o serie de consultări cu colegii mei de la Institutul de Matematică şi
Informatică, la care m-am angajat în ultimul an de studii de licenţă, am ales UnAŞM pentru a mă perfecţiona în aspectele teoretice. Unul dintre cele mai importante detalii care a motivat alegerea a fost faptul că am aflat că profesorii cu care voi face lecţii vin toţi din Institutul de Matematică şi Informatică.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «Burse de merit-2011»?
- Concursul «Burse de Merit» este, în primul rând, un concurs prestigios, deci însăşi participarea este un motiv de mândrie. Pe lângă acest fapt, bursa propriu-zisă reprezintă o oportunitate de a obţine suport material necesar pentru reinvestire în sine, pentru realizarea eventuală a unor rezultate şi mai avansate.

Aţi mai participat la alte concursuri, ce merite aţi mai obţinut ?
Am mai participat la concursul «Burse de Merit»  în anul 2009, obţinând premiul de gradul II.
Ce sugestii, propuneri puteţi să le daţi studenţilor ce doresc să participe la acest concurs ?
- Persoanelor care planifică să participe la acest concurs le-aş sugera o singură idee: premiul eventual obţinut la concurs este o apreciere a rezultatelor, nu rezultatele sunt realizate pentru a obţine premii. Aşadar, contează concentrarea asupra cercetărilor efectuate; această concentrare este ceea ce determină eventual obţinerea premiilor şi poziţiilor sociale prestigioase.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM ?
- După absolvirea studiilor la UnAŞM planific să fac doctorat, continuând cercetările pe care le fac acum.

Dorina ONICA, masterandă, anul I, Globalizare: politici, culturi şi istorie

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- În contextul întrebării e necesar de enunţat câteva puncte şi totodată motive. În primul rând oportunităţile academice şi curriculare, cursuri susţinute de un contingent de specialişti bine pregătiţi, care la rândul lor întemeiază cu studenţii/masteranzii relaţii de colaborare  foarte calitative şi utile, astfel se creează interconexiune dintre partea teoretică a cursurilor, dar şi procesul de cercetare, fapt ce favorizează o înaltă pregătire. O altă nuanţă ar fi sistemul inovativ de învăţare     e-learning ce promite perspective frumoase. De asemenea, şi efectiv cel mai concludent argument ar fi faptul prezenţei unui program de master, în cazul meu Globalizare: politici, culturi şi istorie europeană, un program ce mi-a creat posibilitatea să însuşesc şi altceva de ceea ce am studiat la licenţă. E necesar de remarcat autoritatea şi managementul activităţii universităţii ca una din cele mai bune instituţii de învăţământ.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «Burse de merit-2011»?
- Concursul «Burse de merit» reprezintă o reală motivaţie pentru orice student care are în spatele său importanţi ani de studii ce i-au adus succese şi realizări, fie acumulate în cadrul activităţii academice sau extracurriculare. Un alt motiv ar fi că am reuşit să finisez licenţa cu o medie destul de mare ce s-a racordat la baremul de aplicare în cadrul bursei de merit, de asemenea şi activitatea mea în afara orelor de studiu: voluntariat, participarea la traning-uri, seminare, universităţi de vară, cercuri de discuţie, conferinţe. Am luat această participare ca pe o provocare ce s-a dovedit de altfel una cu succes.

Aţi mai participat la alte concursuri, ce merite aţi mai obţinut?
- Pe parcursul studiilor de licenţă am participat la toate conferinţele ştiinţifice studenţeşti ce se desfăşurau în fiecare an, la care am obţinut diplome de premiere, şansa de a-mi publica articolele. O lungă perioadă de timp am practicat dansul, fapt ce m-a încadrat în sistemul de participări la festivaluri, campionate naţionale, unde am obţinut medalii şi diplome de locul III, II şi I.

Ce sugestii, propuneri puteţi să le daţi studenţilor ce doresc să participe la acest concurs?
- O întrebare ce te determină să îţi asumi anumite sfaturi, dar cea mai importantă  idee pe care vreau să o transmit studenţilor este aceea că în momentul când vezi că munca ta este apreciată şi calificată la justa ei valoare te simţi cel mai împlinit om. Conştientizezi că momentele în viaţa noastră se perindă pe lângă noi de cele mai multe ori fără să le luăm în seamă, dar cele mai importante sunt acelea când munceşti cu credinţa că totul are un rost, indiferent că acesta se materializează mai devreme sau mai târziu. Consecvenţă, responsabilitate, spirit inovativ, implicare, atitudine pozitivă, dorinţa de a merge, de a încerca şi fructifica toate şansele ce ţi se ivesc, acestea ar fi cele mai importante calităţi şi direcţii ce sunt necesare ca un student să le adopte. Evident conform afirmaţiei ”seminţele învăţăturii sunt amare, dar fructele dulci” implică puterea de a munci şi a merge mai departe indiferent de greutăţile ivite.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- Un prim plan este finisarea studiilor de master şi, în al doilea rând, aplicarea la un nou master peste hotare în dependenţă de priorităţile ce mi le voi propune sau aplicarea la doctorat, realizarea unor colaborări de cercetare cu specialişti în domeniul meu de cercetare de aici din ţară, dar şi de peste hotare. Şi, nu în ultimul rând, întemeierea unei familii cu siguranţă cel mai important proiect ce merită tot efortul şi implicarea

Adriana ACCIU, studentă, anul III, Biologie moleculară

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Ce m-a determinat să vin aici? Totul. Totul era diferit faţă de celelalte universităţi din Republica Moldova. Avea o programă diferită, o abordare diferită şi interesantă. Optând pentru acest „semănător de lumină” - UnAŞM am ales noutatea, am ales riscul, am ales profesionalismul şi din prima clipă am realizat faptul că doar aici îmi voi putea contura idealurile şi aspiraţiile mele. Păşind pragul acestui edificiu al cunoaşterii aveam certitudinea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. De asemenea, orientarea mea aici a fost condiţionată de dorinţa acerbă de a cunoaşte şi a învăţa cât mai multe  dintr-o paletă vastă de subiecte care vor fi oferite de mentori consacraţi în domeniul ştiinţei. Astăzi sunt deosebit de mândră de faptul că am urmat cursurile acestei instituţii de învăţământ, deoarece această oază de spiritualitate m-a ajutat să-mi cresc înălţimea mea interioară şi să mă formez atât ca om, cât şi ca adevărat profesionist. Această instituţie academică constituie laboratorul dezvoltării societăţii de mâine care va contribui  în mod fundamental la amplificarea creaţiei ştiinţifice şi a culturii naţionale.

Ce v-a motivat să participaţi la acest concurs?
- Am considerat că a aplica pentru această bursă este o ocazie unică şi indiferent de rezultatul final reprezintă o încurajare a performanţele mele academice, ştiinţifice şi extracurriculare dobândite în timpul studiilor universitare. Sunt o persoană perfecţionistă şi căreia îi plac provocările. Pentru mine această bursă înseamnă o recunoştinţă a celor studiate şi aplicate în domeniul în care studiez. De asemenea, reprezintă un pas important spre afirmare, iar aşteptările celor dragi încep să fie şi mai mari pe viitor. Faptul că am obţinut Bursa Republicii mi-a dat încredere în forţele proprii, banii fiindu-mi necesari pentru asigurarea cu diverse materiale de studii, precum şi pentru a uşura situaţia financiară a familiei mele.

Aţi mai participat la alte concursuri, ce merite aţi mai obţinut?
- Am luat parte la numeroase concursuri şi olimpiade în timpul liceului, activitate care mi-a adus premii şi menţiuni la biologie şi geografie. De-a lungul traiectoriei mele academice am participat la concursul pentru obţinerea bursei NIZAMI, unde am luat locul III. De asemenea, am obţinut titlul de Miss UnAŞM, concurs organizat în cadrul universităţii. Pentru a acumula experienţă, cu susţinerea echipei de cercetare, am luat parte la conferinţe, congrese şi simpozioane ca: Congresul al IX-lea Naţional cu participare internaţională a Geneticienilor şi  Amelioratorilor; Conferinţa studenţească “Viitorul începe acum”; Simpozionul ştiinţific cu participare internaţională „Horticultură, Ştiinţă, Calitate, Diversitate, Armonie”; The Internatıonal Symposıum on Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower.

Ce sugestii, propuneri puteţi să le daţi studenţilor ce doresc să participe la acest concurs?
- Studenţilor care îşi doresc să aplice pentru o astfel de bursă le-aş recomanda să se implice în cât mai multe activităţi extracurriculare, dar să nu neglijeze partea academică, să facă totul cu multă pasiune, căci numai aşa pot să-i convingă pe cei din jur că sunt cei mai indicaţi să câştige această bursa. Cred că pentru o participare de succes este nevoie în primul rând de un CV bun, în care trebuie să arate că au un trecut fructuos. De asemenea, este binevenită participarea studenţilor la diverse manifestări ştiinţifice, precum şi publicarea lucrărilor în jurnalele academice, atuuri importante pentru continuarea procesului de maturitate ştiinţifică. Le urez colegilor mei succes în această competiţie frumoasă şi sunt convinsă că prin perseverenţă şi competenţe vor contribui la reafirmarea prestigiului UnAŞM şi al republicii în ansamblu.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
 - Îmi doresc să realizez lucruricare ţin de dorinţa mea de a trece prin viaţa cu „lumânarea sufletului aprinsă”. Intenţionez să absolvesc facultatea cu note onorabile şi să trec la a doua treaptă a studiilor universitare-masteratul, unde îmi voi dezvolta capacităţile de cercetare ştiinţifică, precum şi abilităţi cognitive specifice. Am convingerea că toate cunoştinţele acumulate în decursul anilor de studii la UnAŞM mă vor ajuta în viitoarea performanţă profesională şi în a accesa noi oportunităţi de dezvoltare.

Mariana VÎZDOAGĂ, studentă, anul I, Filosofie şi comunicare

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Un factor important care m-a determinat să-mi fac studiile la UnAŞM a fost mediul academic în care m-am dezvoltat şi evoluat în anii de liceu - LAŞM. Mai apoi, mi-am dat seama că ţine de competenţă, capacităţile şi forţele mele să-mi fac studiile la o universitate reprezentativă mie şi ţării.

Ce v-a motivat să participaţi la acest concurs?
- Motivul principal a fost ambiţia de fier cumulată într-un caracter puternic. Nu-mi place să mă văd dependentă, deja după 18 ani de părinţi, şi nici nu sunt, de aici vine şi voinţa de participare la astfel de concursuri.

Aţi mai participat la alte concursuri, ce merite aţi mai obţinut?
- Dacă e să fac referinţă DOAR la concursuri de burse, este prima la care particip şi am şi     obţinut-o. Dacă e să vorbesc de participări la concursuri în general, sunt o groază, şi toate din ele cu merite.

Ce sugestii, propuneri puteţi să le daţi studenţilor ce doresc să participe la acest concurs?
- Nu mă consider în drept să ofer sfaturi, totuşi, le sugerez ambiţie, dorinţă şi, evident, merite, fără de care nu prea ai şanse să obţii ceva.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- Planuri grandioase şi deloc utopice sau exagerate. Vreau să-mi fac studiile de master, şi între timp, să-mi dezvolt o cariera frumoasă, la care deja am început să lucrez.

Liliana PISARENCO, studentă, anul I, Limbi şi literaturi

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- După examenul de bacalaureat mă gândeam să-mi urmez studiile la Universitatea pedagogică I.Creangă (frecvenţa redusă), deoarece mama fiind invalidă nu dispunea de suficiente resurse financiare pentru a-mi asigura posibilitatea de a face studii la zi. Pe la sfârşitul lunii august un prieten m-a informat despre UnAŞM, apoi am făcut cunoştinţă cu ofertele şi condiţiile acestei universităţi.

Ce v-a motivat să participaţi la acest concurs ?
- Însăşi această bursă este o mare motivaţie pentru studenţi. Un student care doreşte să obţină rezultate mari trebuie să şi muncească mult, dar pentru aceasta are nevoie de multe materiale didactice care costa mulţi bani. Acest concurs este destinat studenţilor care nu au posibilitatea de a-şi face studiile din motive financiare.

Aţi mai participat la alte concursuri, ce merite aţi mai obţinut ?
- Am participat şi la alte concursuri, dar numărul din cei aleşi era foarte mic şi rareori când câştigam şi eu. Însă pe viitor voi munci mai mult şi sper să câştig mult mai multe burse.

Ce sugestii, propuneri puteţi să le daţi studenţilor ce doresc să participe la acest concurs ?
- Propunerile mele pentru studenţii care doresc să participe la acest concurs sunt în primul rând de a depune multă muncă la ore pentru a avea rezultate bune şi, nu în ultimul rând, de a participa la multe organizaţii de voluntariat şi diferite concursuri. Mult succes tuturor!

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM ?
- După absolvirea universităţii planific să continui masteratul.

Aliona MITRIC, masterandă anul II, Ştiinţe socio-umaniste

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile de masterat la UnAŞM?
- Mai mult ca orice mi-am dorit să rămân în lumea ştiinţei. Această dorinţă a mea se explică prin setea de cunoaştere şi de pătrundere în lucruri mai puţin cunoscute mie. Specialitatea pe care am ales-o mi-a oferit exact ceea ce căutam: cunoştinţe noi în diferite domenii, cu experienţe personale trăite de profesori şi doctori în ştiinţe, împărtăşite nouă, masteranzilor, fără ezitare. Toate aceste lucruri au adeverit aspiraţiile mele şi pot spune cu certitudine că programul de masterat pentru care am optat este o bună pregătire pentru cariera profesională.

Ce v-a motivat să participaţi la concursul organizat de Congresul Azerilor din Republica Moldova, bursa Nizami?
- Locuim într-o ţară mică, dar foarte bogată în naţionalităţi şi etnii care se intersectează zilnic pentru a comunica, a conlucra, a studia şi de ce nu, pentru a prieteni şi a forma familii, organizaţii, companii etc. Diaspora Azerilor din RM a organizat un concurs pentru obţinerea unei burse. Am acceptat să particip cu plăcere la acest concurs, condiţia fiind realizarea unui eseu despre poetul şi filosoful de ieri şi astăzi, Nizami Ganjavi.
Ce sugeraţi masteranzilor care doresc să participe la acest concurs?
- Pentru a absolvi programul de masterat e nevoie de interes, curiozitate şi inspiraţie. Studiile în sine nu sunt dificile, dar necesită mult efort. Doar dorinţa şi perseverenţa fiecăruia dintre noi ne poate oferi rezultate frumoase şi realizarea unei cariere demne de urmat.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- Voi rămâne fidelă acestei instituţii şi îmi doresc să continui studiile. Sunt sigură că am ales domeniul ce corespunde aspiraţiilor mele şi vreau să profit de oportunitatea de a-mi face studiile la UnAŞM. 

Anastasia POCIUMBAN, studentă, anul III, Filozofie şi comunicare

Ce v-a determinat pe dumneavoastră să faceţi studiile la UnAŞM?
- Tind să cred că orice întâmplare a lucrurilor şi orice decizie luată este cea mai bună, căci este trăită de noi. Am aplicat la UnAŞM pentru că aşteptam rezultatul admiterii din România, fiind sigură că totuşi voi pleca acolo. Într-un final, am fost acceptată la facultatea dorită, dar am decis să rămân. Acum sunt sigură că a fost o alegere corectă şi frumoasă. 

Ce v-a motivat să participaţi la concursul «Burse de merit-2011»?
- Concursul propriu-zis a fost o motivaţie. Unica întrebare care mi-a venit în discuţiile cu mine însumi a fost “De ce nu?”.  

Ce sugeraţi studenţilor care doresc să participe la acest concurs?
- Pasiune în ceea ce fac zilnic numai atunci vor fi fericiţi şi obţine rezultate frumoase. De asemenea, să acceptăm oportunităţile şi provocările vieţii, întrucât ele se transformă în experienţe remarcabile.

Ce planuri aveţi pentru viitor, după absolvirea studiilor la UnAŞM?
- Am mai multe planuri de viitor, dar sunt în procesul de decizie a celui mai reuşit.