Prima lecție în cadrul cursului on-line Global ICT Policy

Miercuri, 9 martie 2016, în Sala Senatului a UnAȘM s-a desfășurat prima lecție a cursului Global ICT Policy în cadrul programului KF Global e-School. Prelegerea a fost susținută de profesorul Park Jaechon de la Inha University din Coreea de Sud.
Președintele Academiei de Științe, academician Gheorghe Duca, a subliniat importanța unui curs de politici globale, îndemnând studenții, masteranzii, doctoranzii și cercetătorii să-și îmbogățească orizontul de cunoaștere, familiarizându-se cu istoria și noile tendințe ce țin de domeniul TIC.
Profesorul a prezentat o introducere, motivând importanța politicilor globale TIC și explicând, succesiv, 2 aspecte de importanță majoră pentru înțelegerea Global ICT Policy: evoluția la nivel mondial a paradigmei respective și strategiile principalilor puteri ale lumii. În această ordine de idei, a fost elucidat specificul paradigmei industriale  -  și, ulterior, - specificate căile de inovare TIC.
Dezvoltarea politicilor TIC a fost analizată în baza experienței Coreei, Japoniei și Angliei, principalul obiectiv al prezentului curs fiind înțelegerea și urmărirea dinamicii industriei și politicilor globale TIC.

La prima lecție din cadrul cursului au participat 25 de studenți, masteranzi, doctoranzi din cadrul UnAȘM și USM, cercetători științifici ai institutelor AȘM.