Informative seminar "Advices to help you pass the test of the employer"

Serviciul Tutoriat și Orientare Profesională a organizat la data de 19 februarie 2014, un seminar informativ  cu tematica Recomandări care te ajută să treci testul angajatorului. În cadrul acestuia studenţii au fost informaţi privind  punctele forte ale unui ineterviu:

  • componentele unui CV corect
  • pregătirea preventivă pentru posibilele întrebări capcană
  • abordarea adecvată a interviului
  • atitudinea responsabilă faţă de interviu
  • informarea privind activitatea instituţiei pentru care sa aplicat
  • profesionalism etc.

     Studneţii au realizat, că fiind în faţa unui angajator trebuie să "se vândă" cât mai bine, fiind importante toate aspectele: pornind de la cel vestimentar, de comunicare verbală şi nonverbală şi capacitatea de a prezenta cât mai convingător informaţia privind experienţa şi calificarea proprie.

Realizat, metodist SMC Colodii Nadejda.