Interships and Business Travel

CMB researchers actively participate in training events aimed at increasing qualification held in the country and abroad (in Germany, Italy, Canada, China, Belarus, Romania, Bulgaria, Ukraine, Austria, UK, Poland, etc.).

2014

Duca M., prof. univ., acad., Budeanu O., dr., Martea R., drd.  -  Participare la lucrările conferinței internațaionale „Phytochemicals in Medicine and Pharmacognosy”, Piatra –Neamţ, România, 26 – 30 aprilie, 2014.

Duca M., prof. univ., acad., Port A., dr., conf. univ., Glijin A., dr., conf. univ.   -  Participare la lucrările Third International Symposium on Broomrape in Sunflower, Cordoba, Spania, 3 - 7 iunie, 2014.

Duca M., prof. univ., acad., Glijin A., dr., conf. univ.  -  Consolidarea relaţiilor de colaborare moldo-germane, realizarea activităţilor de cercetare planificate în cadrul proiectului moldo-german Utilizarea microscopului holografic digital pentru studiul țesuturilor biologice utilizând LabVIEW. Institutul de Optică Tehnică (ITO) al Universității din Stuttgart, Germania, 21 – 27 iunie, 2014.

Budeanu O., dr. - Realizarea cercetărilor în cadrul proiectului bilateral  moldo-român GECOMAP, Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul”,  Piatra –Neamţ, Romîania, 7 – 14 iulie, 2014.

Martea R., drd., Clapco S., dr.  – Vizita de lucru în cadrul proiectului bilateral  moldo-român GECOMAP, Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul”,  Piatra –Neamţ, Romîania, 7 – 14 septembrie, 2014.

Budeanu O., dr., Martea R., drd., Clapco S., dr.   - Prelucrarea datelor obținute în cadrul proiectului bilateral moldo-român GECOMAP, Centrul de Cercetări Biologice “Stejarul”,  Piatra –Neamţ, România, 24 noiembrie – 4 decembrie, 2014.

Abdușa D., drd. -  Realizarea unui stagiu de documentare și schimb de experienţă în domeniul tehnicilor de biologie moleculară cu aplicaţie în patologia cardiovasculară. Institutul Regional de Oncologie, Iași, România, 8 – 22 septembrie, 2014.

Gordeev V. - Stabilirea contactelor cu parteneri din Estonia în vederea aplicării ulterioare la Programul pentru Cercetare şi Inovare Orizont 2020. Estonian Research Council, Tallinn, Estonia, 2 – 5 decembrie 2014.

2013

Duca M., prof. univ., acad. – Cea de-a 4-a Conferință a Academiilor Dunărene. Academia Română, București, România, 7 – 11 aprilie 2013.

Duca M., prof. univ., acad., Budeanu O., dr., Martea R., drd.  - Reuniniunea de lansare a proiectului moldo-român de cercetare GECOMAP - Analiza polimorfismului genetic intraspecific pentru elaborarea markerilor moleculari a unor chemotipuri de plante medicinale și aromate, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamţ, România, 7 – 9 mai 2013.

Duca M., prof. univ., acad., Port A., dr., conf. univ.  - International Plant Breeding Congress. Antalya, Turcia, 9 – 14 noiembrie 2013.

Budeanu O., dr., Martea R., drd. - The Vth Symposium of Ethnopharmacology, Ethnopharmacology, in support of the human health and the environment. Universitatea „Transilvania”, Braşov, România, 20 – 26 iunie 2013.

Budeanu O., dr., Martea R., drd., Clapco S., dr.  - Realizarea raportului anual de dare de seamă a proiectului bilateral GECOMAP. Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”, Piatra Neamţ, România, 20 – 27 noiembrie 2013.

Martea R., drd. - Regional Conference “Young Scientists and Science in the Region”. Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Podgorica, Muntenegru, 16 – 19 octombrie 2013.

Glijin A., dr., conf. univ. - Meeting of CEI Focal Points for Science and Technology and Prominent Scientist. Iniţiativa Central Europeană, Trieste, Italia, 8 – 14 iulie 2013.

Abdușa D., drd. - Conferinţa Naţională de Genetică Medicală cu participare internaţională. Sibiu-Paltiniş, România, 25 – 29 septembrie 2013.

2012

Şestacova T., drd, Martea R. – Conferinţă Internaţională “N.I. VAVILOV’S IDEAS IN THE MODERN WORLD”, a treia ediţie, dedicată celor 125 ani de la naşterea renumitului savant genetician, botanist, biolog, geograf N. I. VAVILOV. Vavilov all-Russian Research Institute of Plant Industry, Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă, 4-11 noiembrie, 2012.

Glijin A., dr. – Stabilirea relaţiilor ştiinţifice cu grupul de cercetare din cadrul facultăţii de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, 21-23 septembrie, 2012.

Duca M., m. c. – Schimb de experienţă. Semnarea a două contracte de colaborare. Susţinerea tezei de doctorat în biologie, prezentată de Anca-Rodica Ando. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, 21-23 septembrie, 2012.

Glijin A., dr. – SALiS Tempus Joint Projects, întâlnirea tuturor participanţilor pentru finisarea proiectului. Tbilisi, Georgia, 27 august – 1 septembrie, 2012.

Leviţchi A.dr., Budeanu O., dr. – Conferinţa de lucru în cadrul proiectrului ”SEE PHYTOCHEMNET”, finanţat de UNESCO, destinat pentru ţările balcanice. Academia de Ştiinţe din Bulgaria, Sofia, Bulgaria,16 -19 mai, 2012.

Duca M., m. c. – Participare la cea de-a XII asamblee ALLEA din cadrul SALiS Tempus Joint Projects. Academia Nazionale dei Lincei, Roma, Italia, 10-13 aprilie, 2012.

Duca M., m. c. – Schimb de informaţie. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, 23-24 martie, 2012.

Duca M., m. c. – Programul Cadru al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică (PC7). Bruxelles, Belgia, 09-11 februarie, 2012.

2011

Leviţchi A., dr. – Vizita în cadrul proiectului UDaCoT, pentru promovarea instrumentului elaborat și stabilirea cooperarii. Institutul Naţional de Cercetare Dezvolare pentru Ştiinţe Biologice, Bucureşti, România, 20 -25 noiembrie, 2011.

Glijin A., dr. – Întâlnirea de lucru în cadrul proiectului SALiS. University of Limerick, Department of Chemical and Environmental Sciences, Limerick, Irlanda, 17-21 octombrie, 2011.

Glijin A., dr. – Întâlniri cu colaboratorii INCDSB. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, București, România, 12-14 octombrie, 2011.

Duca M., m. c. – Networking Conference of the ICBSS. Sofia, Bulgaria, 30 septembrie-1 octombrie, 2011.

Duca M., m. c. – Workshop de elaborare a modelului Universităţii Antreprenoriale. Fundazione POLIMI, Milano, Italia, 28-30 septembrie, 2011.

Şestacova T., drd,  Martea R., drd. – The 4th International IMBG Conference For Young Scientists "Molecular Biology: Advances And Perspectives”. Institute of Molecular Biology and Genetics, NASU, Kiev, Ucraina, 14-17 septembrie, 2011.

Duca M., m. c. – Expert al UE la Şedinţa de expertizare a proiectelor bazinului Dunării a ţărilor din regiunea Mării NegreBucurești, România, 10-12 august, 2011.

Leviţchi A., dr. – Regional Training Course on Advanced Bioinformatic and Genomic Tools for Enhanced Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic Laboratory Practice. International Atomic Energy Agency, Viena, Seibersdorf, Austria, 11-22 iulie, 2011.

Budeanu O., dr. – Workshop de elaborare a modelului Universităţii AntreprenorialeGoGroup, GlasgowMarea Britanie, 10-17 iulie, 2011.

Duca M., m. c. – SALiS TEMPUS JOINT PROJECT. Participation to the teacher training, seminars for Active Learning in Science Programme for in-service and pre-service teacher. University of Berlin, Institute of Chemistry and Department of Chemistry Education, Berlin, Germania, 20-23 iunie, 2011.

Duca M., m. c. – Conferinţa Centrului Internaţional de Studii a Bazinului Mării Negre. Centrul Internaţional de Studii a Bazinului Mării Negre, Atena, Grecia, 30 mai-1 iunie, 2011.

Duca M., m. c., Toderaş L., prof., dr.hab., Budeanu O., dr., Leviţchi A., dr., Glijin A., dr., Mîta E., mast. – Simpozion ştiinţific cu participare internaţională "Horticultura - Ştiinţă, Calitate, Diversitate şi Armonie"Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România. 27 mai, 2011.

Leviţchi A., dr., Budeanu O., dr. – Workshop de elaborare a modelului incubatorului inovational la UnAŞM. Universitatea din Gdansk, Gdansk, Polonia, 8-14 mai, 2011.

Duca M., m. c. – SALiS TEMPUS JOINT PROJECT.Conception and strategy of the project. Institute of Chemistry and Department of Chemistry Education University of Bremen, Bremen, Germania, 21-22 februarie, 2011.

Budeanu O., dr. – Training în cadrul proiectului ”Evaluarea potenţialului farmaceutic al plantelor medicinale din flora spontană a RM.” Fiederich-Alexander-Universität Erlangen-Nürenberg, Erlangen, Germania, 1-28 februarie, 2011.

2010

Maria Duca, m.c. AŞM, prof., Rector al UnAŞM, – Întrevederea oficială cu reprezentanţii proiectelor comune Tempus, Antwerp, Bruxelles, 5-8 decembrie 2010.

Maria Duca, m.c. AŞM, prof., Rector al UnAŞM – Şedinţa Consiliului Directoral, Centrul Internaţional pentru Studii din bazinul Mării Negre, 25-27 noiembrie, 2010, Thessaloniki, Grecia.

Oleg Budeanu,dr., Institutul de Biologie femaceutică, Universitatea Erlangen-Nurnberg (Germania), 10 - 23 noiembrie 2010.

Lidia Toderaş, dr. hab. – Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională cu participarea cadrelor UNESCO,  6-9 Noiembrie, 2010, Federaţia Rusă.

Victor Lupaşcu, dr., cercetător ştiinţific superior al Laboratorului de proteomică UnAŞM, în perioada februarie - august 2010 - stagiere de 6 luni la Universitatea din Montreal (Institutul de Cercetări în Biologie Vegetală), bursă postdoctorală, oferită de Alianţa Universitară a Francofoniei.

Oleg Budeanu, dr., a avut o deplasare la Universitatea Al-Farabi (KazNU), Almaty, Kazakstan, în cadrul proiectului comun Tempus, pe perioada 17-23 octombrie 2010.

Reva Veaceslav, dr. hab., Institutul de Biologie femaceutică, Universitatea Erlangen-Nurnberg (Germania) în septembrie 2010.

Tatiana Şestacova, drd., a efectuat o deplasare la Institutul de Genetică şi Citologie al Academiei de Ştiinţe Naţionale din Republica Belorusă pe perioada 08.09.-01.10.2010.

Oleg Budeanu, dr. – În cadrul proiectului Tempus, Entrepreneurial university as a model for proper managerial interrelation among education, science and innovation, nr. grantului 144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES, vizita la Universitatea KazNU, Kazahstan, 2010.

2009

Alexei Leviţchi, dr., a efectuat un stagiu ştiinţific oferit de bursa CERES – Marie Curie, în cadrul Proiectului "Exploring Metadata Publicly Available To Harness Implicit Content (EMPATHIC)", Cluster of Biomedicine (CBM S.c.r.l.), Area Science Park, Trieste, Italia. Tema „Tehnologii moderne de cercetare a genomului” perioada noiembrie 2009 - octombrie 2010.

Victor Lupaşcu, dr., cercetător ştiinţific superior al laboratorului de Proteomică UnAŞM, în perioada septembrie–noiembrie 2009, a fost bursier al proiectului „Epigenetic control of Flowering locus T” (asociaţia DAAD) în Laboratorul Transcription control in flowering time al Institutului Max Planck for Plant Breeding Research, Koln, Germania.

Alexei Leviţchi, dr., a efectuat în 2009 (iunie - septembrie) un stagiu ştiinţific la Institutul de Biofizică al Academiei de Ştiinţe din Beijing (China), în cadrul proiectului „Training Course on High and New Technology of Biology and Medicine for Developing Countries”.

Alexei Leviţchi, dr.,  Oleg Budeanu, dr.,  Alexandru Roşca, dr. – În cadrul proiectului Tempus, Entrepreneurial university as a model for proper managerial interrelation among education, science and innovation, nr. grantului 144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES, s-a organizat întâlnirea cu privire la More  advanced and Sustainable  Technology Innovation Management Education. Presentation on courses and collaboration with experts about entrepreneurial education and models of incubation, Milano, Italia, 2009.

Oleg Budeanu, dr., Alexandru Roşca, dr. – În cadrul proiectului Tempus, Entrepreneurial university as a model for proper managerial interrelation among education, science and innovation, nr. grantului 144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES, vizita la Koszalin University of Technology, Koszalin, Polonia, 2009.

Maria Duca, m.c. AŞM, prof. univ. – proiectului Tempus, Entrepreneurial university as a model for proper managerial interrelation among education, science and innovation, nr. grantului 144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES în cadrul Training on experience exchange on curriculum development and technological transfer in the UK, Glasgow, Scotia, 2009.