Seminare, lecții publice

(eng)La 22 ianuarie 2013, s-a desfăşurat, prima şedinţă, din anul 2013, a Seminarului Ştiinţific GENOMUSdin cadrul CUBM,  la care au fost prezentate 2 tematici de cercetare: IDENTIFICAREA UNOR POTENŢIALI BIOMARKERI ÎN DIAGNOSTICUL MOLECULAR AL UNOR PATOLOGII CARDIOVASCULARE prezentată de cerc. şt. st., Daniela ABDUŞA, drd. anul I, specialitatea Genetică– 03.00.15. Au fost abordate următoarele aspecte: situaţia actuală în Republica Moldova şi Europa privind incidenţa BCV;...