Publications

Monographs, educational materials

International

2012

PURCĂREA, C.; POPA, A.; IPATE, I.; DUCA, M. Rolul ştiinţelor şi tehnologiilor în siguranţa alimentară în corelaţie cu alimentaţia sănătoasă şi rolul sau în prevenirea unor boli metabolice. Viena: Osterreichish - Rumanischer Akademischer Verein, 2012. 187 p. ISBN 978-3-9503145-1-9.

2011

DUCA, M.; IPATE, I.; ZGARDAN, D.; ROTARU, E. Organisme modificate genetic - soluţie în asigurarea securităţii alimentare? Viena: Osterreichish Rumanischer Akademischer Verein,  2011. 181 p. ISBN 978-3-9503145-0-2.

National

2014

DUCA, M.; DENCICOV-CRISTEA, L., Biologia, manual pentruclasa XI. Ch.: Prim SRL, 2014. 156 p. ISBN 978-9975-4352-1-5.

2013

BUDEANU, O., CROITORU, V. Tehnici avansate în biologie moleculară: Suport de curs. Ch. Biotehdesign, Chișinău, 2013. 120 p. ISBN 978-9975-4122-2-3.

DUCA, M., DENCICOV-CRISTEA, L. Biologie, manual pentru cl. a 8 – a.Prim SRL, (ÎS Editura UNIVERSUL), Chișinău, 2013. 136 p. ISBN 978-9975-9717-6-8.

TELEUŢĂ, A., ALEXANDROV, E., GLIJIN, A. Conservarea biodiversităţii. Chișinău, 2013. 200 p. ISBN 978-9975-4444-3-9.

2012

DUCA, M., ZGARDAN, D. Transgeneza la animale. Suport de curs pentru studenţii anului II, specialitatea Biologie, UnAŞM, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie, Ch. Biotehdesign, Chişinău, 2012. 188 p. ISBN 978-9975-4372-3-3. 

DUCA, M. University of the Academy of Sciences of Moldova. Chisinau, 2012. 69 p. 

DUCA, M., CRISTEA, IU. Instruirea prin investigaţie. Ghid de elaborare şi implementare a strategiei SALiS. Ed. ArtPoligraf. Chişinău, 2012. 30 p. ISBN 978-9975-4286-9-9.

GLIJIN, A.; PORT, A., LEVIŢCHI, A., BUDEANU, O., DENCICOV-CRISTEA, L., CUCER, A., ARHIP, S., CHIHAI, N. Biologie. Lucrări de laborator. Clasa a 9-a, „Tipografia din Orhei”, 2012, 40 p. ISBN 789-9975-4338-7-7. 

ГЛИЖИН, A., ГРИГОРЧЯ, П., КЕРДИВАРЭ, А. Биохимия. Тесты, Chişinău, CEP USM, 2012, -87 p. ISBN 987-9975-71-245-5. 

DENCICOV-CRISTEA, L., CUREA, N., ŞARBAN, E. ŞEVCENCO, M., BEJENARU, Z., ROABIŞ, T. Biologie. Lucrări de laborator. Clasa a 8-a. „Tipografia din Orhei”, Chişinău, 2012, 36 p. ISBN 978-9975-4375-0-9. 

CUREA, N., FOCA, L., LEUCA, L., DENCICOV-CRISTEA, L. Biologie. Caiet pentru evaluări formative. Varianta A. Clasa a 6-a. „Tipografia din Orhei”, Chişinău, 2012, 28 p. ISBN 978-9975-4375-1-6. 

CUREA, N., FOCA, L., LEUCA, L., DENCICOV-CRISTEA, L. Biologie. Caiet pentru evaluări formative. Varianta B. Clasa a 6-a. „Tipografia din Orhei”, Chişinău, 2012, 28 p. ISBN 978-9975-4375-2-3. 

GLIJIN, A., PORT, A., LEVIŢCHI, A., BUDEANU, O., CRISTEA, IU., DENCICOV-CRISTEA, L. Биология. Лабораторныe работы. VI-oй класс. „Tipografia din Orhei”, Chişinău, 2012, 44 p. ISBN 978-9975-4338-4-6. 

GLIJIN, A., PORT, A., LEVIŢCHI, A., BUDEANU, O., DENCICOV-CRISTEA, L. CUCER, A. şi al. Биология. Лабораторныe работы. IX- ый класс. „Tipografia din Orhei”, Chişinău, 2012, 40 p. ISBN 978-9975-4375-3-0. 

DENCICOV-CRISTEA, L.; CUCER, A.; ARHIP, S., CHIHAI, N. Biologie: cl. a 9-a Varianta A: Teste pentru evaluare formativă „Tipografia din Orhei”, Chişinău, 2012, 32 p. ISBN 978-9975-4338-5-3.

CLAPCO, S., REVENCO, A., BOBÎNĂ, GH., BUDEANU, O., CIOBANU, R., CORLAT, A., COROPCEANU, E., GLIJIN, A., LEVIŢCHI A., MEREUŢA, A., PĂDURARU, G.Cerinţe privind elaborarea, prezentarea şi evaluarea tezelor de licenţă şi masterat (Ghid metodic), Chişinău, 2012, 32 p.

2011

GRIGIRCEA, P., GLIJIN, A., CHERDIVARA, A. Biochimie. Compendiu. Lucrări de laborator. Teste. Chişinău. 2011. CEP USM., 78 p.

DUCA, M., PORT, A., SAVCA, E. Fiziologia plantelor. Lucrări de laborator. 2011, 63 p.

DUCA, M., GLIJIN, A., GRIGORCEA, P. Biochimie. Compendiu. Lucrări de laborator. „Tipografia Reclama”, 2011, 67 p.

GLIJIN, A., PORT, A., DENCICOV, L. şi al. Biologie. Lucrări de laborator. Clasa a 6-a, „Tipografia din Orhei”, 2011, 48 p.

ГЛИЖИН, А., ГРИГОРЧА, П., КЕРДИВАРЭ, А. Биохимия. Компендиум. Лабораторные работы. Тесты. Кишинев, СЕР USM, 2011, 78 p.

GRIGORCEA, P., GLIJIN, A., CHERDIVARĂ, A. Biochimie. Compendium. Lucrări de laborator. Ediţia a II-a. Chişinău, CEP USM, 2011, - 78 p.

2010

DUCA, M., LEVIŢCHI, A., MUNTEANU, V., BUDEANU, O., PORT, A. Bioinformatică: Ghid practic pentru anliza genelor şi proteinelor, autorii: Ch.: „Editerra Prim SRL, 2010 (Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”). 140 p. ISBN 978-9975-9803-9-5.

REVA V., GLIJIN A.  Proteomica. Centrul editorial poligrafic al USM CEP SM, ISBN 9789975709248, 2010, 410 p.

2009

DUCA,. M., PORT, A., HOMENCO, T., BÎRSAN, A., SAVCA, E. Fiziologie vegetală. Teste. Editura CEP USM. Chişinău, 2009, 139 p.

GRIGORCEA, P., GLIJIN, A., CHERDIVARĂ, A. Biochimia.Ghid, lucrări de laborator, teste.- Chişinău, CE USM, 2009, 80 p.

2008

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Programe de masterat. Admiterea 2008, Ghid. Chişinău, 2008, 19 p.

Instruire prin cercetare în UnAŞM. Ghid. Chişinău, 2008, 26 p.

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ghidul masterandului. Chişinău, 2008, 70 p.

Papers

Published in international journals

2014

MUNTEANU, V., GORDEEV, V., MARTEA, R., DUCA, M. Effect of gibberellin cross talk with other phytohormones on cellular growth and mitosis to endoreduplication transition. International Journal of Advanced Research In Biological Sciences, 2014, 1(6), P. 136-153. ISSN: 2348-8069.

MUTU, A.; CLAPCO, S.; MARTEA, R.; PORT, A.; GILLE, E.; DUCA, M. Intraspecific genetic variability of Hyssopus officinalis L. Analele Universităţii Al.I. Cuza, Iași. Secţiunea Genetică și Biologie Moleculară, TOM XV. 2014, 1-8. ISSN: 1582-3571.

2013

CUCEREAVII, A., NECHIFOR, V., PORT, A., DUCA, M. Expression of CYCD3 gene in meiosis of sunflower (Helianthus annuus L.). Proceedings book of European Biotechnology Congress. Current Opinion in Biotechnology, 2013, 24(1), P. 132. ISSN 0958-1669.

GISCA, I., ACCIU, A., GLIJIN, A., DUCA, M. Highly virulent races of sunflower broomrape in the Republic of Moldova. Proceedings book of European Biotechnology Congress. Current Opinion in Biotechnology, 2013, 24(1), P.132. ISSN 0958-1669.

ŞESTACOVA, T., GISCA, I., CUCEREAVII, A., PORT, A., DUCA, M. NPR1 expression in sunflower infected with downy mildew. Proceedings book of European Biotechnology Congress. Current Opinion in Biotechnology, 2013, 24(1), P. 131-132. ISSN 0958-1669.

DUCA, M., PORT, A., ŞESTACOVA, T., SINIAUSKAYA, M., AKSYONOVA, E., DAVYDENKO, O. Microsatellite marker application in sunflower (Helianthus annuus L.) fingerprinting. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2013, 27(3), P. 3772-3775. ISSN 1310-2818.

DUCA, M., GLIJIN, A. The broomrape effect on some physical and mechanical properties of sunflower seeds. Scientific Annals of „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, New Series, Section II A, Vegetal Biology, 2013, 59(2), P. 75-83. ISSN: 1223-6578.

DUCA, M., GLIJIN, A., ACCIU, A. The biological cycle of broomrape (Orobanche cumana Wallr.). Journal of Plant Development, Iasi, 2013, 20, P. 71–78. ISSN: 2065-3158.

DUCA, M., MIDONI, A., NECHIFOR, V., PORT, A. Usefulness of the diagnostic markers for the restorer gene Rf1 in inheritance studies at sunflower. Analele Știinţifice ale Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaș., Sec. II a. Genetică și Biologie Moleculară, 2013, 14(2), P. 11–17. ISSN: 1582-3571.

2012

DUCA, M. The Implementation of SALiS Project in Moldova: in the University of the Academy of Sciences of Moldova. SALiS Special Issue „Chemistry In Action!”, Issue No. 97, Summer 2012, p. 40-41.

DUCA M.; PORT A.; CROITORU A.; VRÎNCEAN N.; KALOSHIAN I. The screening of several moldavian tomato cultivars for identification of mi-nematode resistance. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi,  Sec. II a. Biologie vegetală. 2012, 58(1), 5-10. ISSN: 1223-6578.

IPATE, I.; DUCA, M.; BOGDAN, A. Genomics and cloning in the context of comparative medicine. Biodiversity of the farm animals and eco-bioeconomics significances in the food security context. Second edition,  The Publishing House of the Romanian Academy, București, 2012, pp. 79-85. ISBN: 978-973-27-2259-6.

 2011

ANISIMOVA, I.N., GAVRILOVA, V.A., ALPATIEVA, N.V., PINAEV, A.G., TIMOFEEVA, G.I., ROZHKOVA, V.T., DUCA, M.V. Molecular genetic diversity of cytoplasmic male sterility and fertility restoration sources in sunflower collection. Bulletin of applied botany, of genetics and plant breeding, vol. 167, Российская академия сельскохозяйственных наук. St. Petersburg, 2011, P. 133-144.

COROPCEANU, E., TODERAŞ, L. Necessity of educational-scientific system orientation towards the development of innovatory.Материалы Международной Научно-Практической Конференции. Под.ред. В. П. Делия., Изд-во «Де-по». 2011, с. 93-96.

DUCA, M. Instruirea prin cercetare. Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău. De la fraţi la fraţi, nr. 2, 2011. Editura Samia, Iaşi, România, p. 20-23.

DUCA, M. Научно-образовательный кластер «UnivER SCIENCE»: стратегические аспекты развития. Материалы Международной Научно-Практической Конференции. Под. ред. В. П. Делия. Изд-во «Де-по». 2011, с. 185-189.

DUCA, M., ANISIMOVA, N.I., GAVRILOVA, V.A., ROZKHOVA, V.T., PORT, A.I., TIMOFEEVA, G.I. Genetic diversity of sources of sunflower pollen fertility restorer genes. Russian Agricultural Sciences. Vol. 37, No. 3, 2011, p. 192-196.

DUCA, M., BUDEANU, O., GROSU, C. „Assesment of the cardenolide contents in some medicinal plants from moldovians spontaneous flora”. Simpozionul Ştiinţific cu participare Internaţională „Horticultura”, Iaşi, 26-28 mai, 2011, p. 87 – 90.

DUCA, M., GLIJIN, A., LUPAŞCU, V., OROZCO- CARDENAS, M.L. Possible Up-Regulation of GS and Fd-GOGAT in Transgenic Tobacco as a Response to Phosphinothricin. Journal of Plant Genetics & Transgenics, 2 (1), 2011, p. 5 - 10.

DUCA, M., GLIJIN, A., LUPAŞCU, V., ROTARENCO, V., TELEUŢĂ, A., ROTARU, T. The molecular and phenotypic screening of broomrape resistance at sunflower genotypes cultivated in Republic of Moldova. Культурные растения для устойчивого сельского хозяйства в 21 веке. Посв.110-летию академика ВАСХНИЛ и Россельхозакадемии М. С. Дунина. Tом 4. Часть 1 и Часть II, 2011, p. 10 – 21.

DUCA, M., PORT, A., LEVIŢCHI, A., ŞESTACOVA, T., SINEAVSKAIA, M., AKSIONOVA, E., DAVIDENKO, O.Clustering analysis of sunflower genotypes cultivated in Moldova on the basis of microsatellite sequences. Simpozionul Stiiţific Anual cu participare internaţională "Horticultura – Ştiinţa, Calitate, Diversitate si Armonie", Lucrări ştiinţifice. Vol. 54. nr.2, seria Horticultura. Iaşi, România. 2011, p. 90 - 96.

DUCA, M.; MIDONI, A.; SHESTACOVA, T.; PORT, A.; NECHIFOR, V. Cytoplasmic male sterility and fertility restoration, various mechanisms – the same effect. Lucrări ştiinţifice, seria Horticultura. Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2011, Vol. 54, nr. 2, pp. 61-66. ISSN - L = 1454 – 7376.

GLIJIN, A.; MÎŢA, E.; LEVIŢCHI, A.; ACCIU, A.; CALMÎŞ, A.; DUCA, M. Phenylalanine ammonia-lyase in normal and biotic stress conditions, Lucrări ştiinţifice, seria Horticultura. Ed. “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2011. Vol. 54, nr. 2,pp. 97-102. ISSN - L = 1454 – 7376.

2009

DUCA, M., PORT, A. I., KHOMENKO, T. V., LEVITSKI, A. V. Caracteristics of Different Cucumber Genotzpes According to Composition of Electrophoretic Spectra of Proteins. Russian Agricultural Sciences, Vol. 35., No. 5, 2009, p. 310 – 312, ISSN 1068-3674.

DUCA, M, GLIJIN, A, LUPASHCU,V, DUCA, D.,OROZCO CARDENAS, M.L. The expression of CsLFY and bar genes at transcription and translation levels in transgenic tobacco plants. Romanian Biotechnological Letters, Vol 14, No. 6, 2009, p. 4887-4892.

ДУКА, M., ПОРТ, А., ХОМЕНКО, Т., ЛЕВИЦКИЙ, А. Характеристика различных генотипов огурца (Cucumis sativus L.) по составу электрофоретических спектров белков. Доклады Российской Академии Сельскохозяйственных Наук, сентябръ-октябрь 2009, N. 5, с. 17-19.

2008

DUCA, M., PORT, A., OROZCO-CARDENAS, M., LOVATT, C. Transcript analyses for mitochondrial steril type rearrangement in sunflower. Roumanian Biotechnological Letters, 2008, vol. 13, nr. 3, p. 3701-3706.

DUCA, M., CĂPĂŢÂNĂ, GH., LEVIŢCHI A., CĂPĂŢÂNĂ, A. Conceptual aspects of implementation of informational technologies in plant breeding. Roumanian Biological Sciences, vol. VI, no 1-2, 2008, ISSN, p. 1584-1589.

DUCA, M., PORT, A., LEVIŢCH, A. Characteristics of RAPD markers in breeding of Cucumis sativus L. Roumanian Biotechnological Letters. vol. 13, nr.4, 2008, p 3843-3850.

DUCA, M., LEVITSKY, A., ANISIMOVA, I. Polymorphism of helianthinin polypeptides from various sunflower genotypes. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., Nr. 4, 2008, p. 897-900.

DUCA, M., PORT, A., OROZCO-CARDENAS, M. Gibberellin-Induced Gene Expression Associated With Cytoplasmic Male Sterility In Sunflower. Bulgaria, Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 22/2008/2, p. 691-698.

DUCA, M., CĂPĂŢÂNĂ, A., LEVIŢCHI, A. Aspects  of sunflower genotyping based on SSR markers. Roumanian Biotechnological Letters, 2008, vol. 13, nr.2, p. 3681-3688.

ДУКА, М., ГЛИЖИН, А., ХОМЕНКО, Т. Качественный и количественный анализ митонондриальных и цитоплазматических белков. Доклады Росийской Академии С-х. Наук, май 2008, N. 3, с. 13-16.

Published in national journals, Category B

2014

DUCA, M., GLIJIN, A., BATÎR, L., ACCIU, A., GORCEAG, M., Studiul morfologic al semințelor diferitor populaţii geografice de Orobanche cumana Wallr. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei, Șiinţele Vieţii. Nr. 3(324), 2014, p. 102-109, ISSN 1857-064X.

DUCA, M., ȘESTACOVA, T., PORT, A., CUCEREAVÎI, A., GÎSCĂ, I., TABĂRĂ, O. Screening-ul germoplasmei de floarea-soarelui la rugină. Știinţa Agricolă. Numărul 2, 2014, p.  15-19, ISSN 1857-0003.

DUCA, M., ȘESTACOVA, T., PORT, A., CUCEREAVÎI, A., GÎSCĂ, I., TABĂRĂ O. Assesment of sunflower resistance potential to downy mildew. Journal of Botany. 2014, Vol. VI, 2(9), p. 10-17. ISSN 1857-095X.

MARTEA, R. Polimorfismul genetic în cadrul unor genotipuri de Salvia sclarea L. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei, Știinţele vieţii. Nr. 3(324) 2014, p. 109-116, ISSN 1857-064X.

MUNTEANU, V., MARTEA, R., GORDEEV, V., PORT, A., DUCA, M. Reţele de gene implicate în răspunsul indus de gibereline la plante. Buletinul AȘM. Știinţe ale Vieţii. 2014, 2(323), p. 24-37. ISSN 1857-064X.

PORT, A. Reţele de gene asociate cu androsterilitatea citoplasmatică la floarea-soarelui. Buletinul Academiei de Știinţe a Moldovei, Știinţele vieţii. Nr. 3(324) 2014, p. 90-102, ISSN 1857-064X.

PORT, A., REVENCO, A., CLAPCO, S. Clusterul educaţional-Știinţific, structură eficientă în asigurarea calităţii instruirii prin cercetare. Akademos. 2014, 1(32), p. 38- 41. ISSN 1857-0461.

2013

BATÎR, L., GLIJIN, A., ACCIU, A., GORCEAG, M. Utilizarea microscopului holografic digital în studiul preparatelor biologice. Akademos – Revistă de știinţă, inovare, cultură și artă. 2013, 4(31), p. 86 – 89. ISSN 1857-0461.

DUCA, M. Aspecte fiziologice şi genetice ale sistemului ASC-RF la floarea-soarelui. Akademos – Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2013, 1(28), p. 112-118. ISSN 1857-0461.

DUCA, M. Bioinformatica - un domeniu de studii în biologie pentru Republica Moldova. Akademos – Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2013, 3(30), p. 28-34. ISSN 1857-0461.

GLIJIN, A., JOIŢA-PĂCUREANU, M., GORCEAG, M., ACCIU, A., DUCA, M. Influenţa biostimulatorului „Fertilidear Gold” asupra productivităţii florii-soarelui. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţele Vieţii. 2013, 3(321), p. 53-60. ISSN 1857-064X.

ŞESTACOVA, T. Utilizarea markerilor moleculari în evaluarea potenţialului de rezistenţă a florii-soarelui la mana. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2013, 1(319), p. 96-101. ISSN 1857-064X.

2012

DUCA, M., BUDEANU, O., GROSU, C., ŢAPU, L., CHILARI, R. Random amplified polymirphic DNA (RAPD) variation among populations of the Hypericum perforatum L. in R. Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012, 1(316), p. 104-110.

DUCA, M., PORT, A., ZGARDAN, D. Androsterilitatea citoplasmatică la diferite plante de cultură. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012, 1(316), p. 22-38.

DUCA, M., PORT, A., NECHIFOR, V. Genele restauratoare de androfertilitate la diferite plante de cultură. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012, 2(317), p. 28-37.

DUCA, M.; PORT, A.; SESTACOVA, T. Particularităţi morfo-fiziologice şi genetico-moleculare ale interacţiunii Helianthus annuus L. – Plasmopara halstedii F.Berl  et de Toni. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, N.3 (318), 2012, p. 23 – 34. 

DUCA, M.; LEVIŢCHI, A.; MARTEA, R.; ABDUŞA, D.; DRAGOMIR, L.Metodologia de utilizare a metadatelor experienţelor microarray în elaborarea ipotezelor ştiinţifice pentru cercetarea Arabidopsis thaliana. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2012, 3(317), 105-122. ISSN 1857-064X.

DUCA M., LEVIŢCHI, A.; MARTEA, R. Analiza explorativă a expresiei genelor implicate în morfogeneza florii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, N.3 (318), 2012, p. 117 – 125.

2011

DUCA, M., PORT, A., ŞESTACOVA, T. Screening of the R2 rust resistance gene in different sunflower genotypes using SSR markers. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2011, 2(214), p. 106-110.

DUCA, M. Instruirea prin cercetare – un deziderat al societăţii bazate pe cunoaştere. Revista Akademos. 2011, 2(21), 92. ISSN 1857-0461.

DUCA, M.; PORT, A., MULLER-URI, F.R.; LEVIŢCHI, A., BUDEANU, O.; MÂRZA, M.; MUNTEANU, V.; ŢAPU, L. Plantele medicinale din flora spontană a Republicii Moldova. Aspecte moderne de cercetare. Academia de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Institut). Revista Botanică. 2011, Vol. III, nr. 3, 12-20. ISSN 1857-095X.

DUCA, M.; MANOLACHE, C.; CHILARI, R. Cultura florii-soarelui (Helianthus annuus L.). Repere istorice. Revista Akademos. 2011, 3(22), 68-77. ISSN 1857-0461.

2010

ROTARENCO, V., SARMANIUC, M., POPESCU, V., et. al. Dublarea numărului de cromozomi la plantele haploide de porumb. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău, 2010. Nr. 1(310), p. 39-44.

MINCIUNĂ, V., TODERAŞ, L., BUDEANU, O. Studiul efectelor terţiare ale alostaziei. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. - Chişinău, 2010. Nr. 2(311), p. 75-78.
АНИСИМОВ, А., ГАВРИЛОВА, В., АЛПАТИЕВА, Н., ПИНАЕВ, А., ПОРТ, А. ТОМОФЕЕВА, Г., РОЖКОВА, В., ДУКА, М. Исследования генетических механизмов восстановления фертильности пыльцы форм подсолнечника с цитоплазматической мужской стерильностью. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2010, 2(311), 89-96.

DUCA, M., ROTARU, T., GLIJIN, A., ZGARDAN, D., ROTARENCO, V. Some aspects of host-parasite interaction in the sunflower (Helianthus annuus L.) – broomrape system (Orobanche cumana Wallr.). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2010, 2(311), p. 96-103.

DUCA,  M., PORT, A., MIDONI, A.,. ROTARU, T., ANISIMOVA, I. Rapd analysis of the genetic variation among CMS, Rf lines and hybrid sunflower genotypes. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2010, 2(311), p. 103-109.

 2009

DUCA, M., LEVIŢCHI, A., POPESCU, V., POPA, E. Aspecte genetico- moleculare ale rezistenţei florii-soarelui la Orobanche cumana Wallr. Buletinul academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe ale vieţii. Chişinău, 2009, Nr. 3 (309), p. 49-57.

DUCA, M., PORT, A., MIDONI, A., ANISIMOVA, I. Studiul autocompatibilităţii polenului la unele genotipuri de floarea-soarelui (Helianthus annuus L.). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii. 2009, Nr. 3(309), p. 68-74.

DUCA, M., GLIJIN, A., LUPAŞCU, V., ROTARENCO, V. Screening-ul molecular al rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.) rasa E. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, Nr. 3 (309), p. 81-88.

Published in national journals, Category C

2014

MUTU, A. Variabilitatea genetică în cadrul diferitor populații de O. vulgare. Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe reale și ale naturii. 2014, 1(71), 76-81. ISSN 1814-3237.

2013

GLIJIN, A., ACCIU, A., DUCA, M. Efectul biostimulatorului „Fertilidear Gold” asupra conţinutului de lipide din seminţele de floarea-soarelui. Revista Agricultura Moldovei. 2013, p. 32-35, ISSN:0582-5229.

GLIJIN, A., JOIŢA-PĂCUREANU, M., ACCIU, A., GORCEAG, M., DUCA, M. Effect of biostimulator “Fertileader Gold” on development of sunflower plants. Studia Universitatis, Seria Ştiinţe ale Naturii. 2013, 6(66), p. 54-59. ISSN 1857-1735.

MARTEA, R., DOROŞ, I., MANOLE, A. Variabilitatea genetică intraspecifică la Salvia sclarea L. Studia Universitatis. Stiinţe ale Naturii. 2013, 6(66), p. 66. ISSN 1814-3237.

NECHIFOR, V. Controlul genetic al meiozei la plante. Studia Universitatis. Seria Stiinţe ale Naturii. 2013, 6(66), p. 72-79. ISSN 1857-1735.

2012

LEVIŢCHI, A.; ABDUŞA, D.; DUCA, M. Exploratory analysis of gene microarray datasets for molecular diagnosis. Scientific annals of the „Nicolae Testemiţanu” State University of Medicine Pharmacy. XIIIth edition, 2012, V. 3. Chişinău: USMF (CEP „Medicina”). 2012, categoria C, p 57-62.

DUCA, M.; PORT, A.; REZINCIUC, S.; CLAPCO, S.; CIOBANU, V.; PISOV, M. Polimorfismul RAPD-PCR la plantele genului Mentha. Studia Universitas, Seria„ Ştiinţe reale și ale naturii”, nr. 6 (56), 2012, p.5-9.

CIOBANU, V.; PISOV, M.; REZINCIUC, S.; PORT, A.; DUCA, M.; REVA, V.; CLAPCO, S. Polimorfismul biochimic la plantele genului Mentha. Studia Universitas, Ştiinţe reale şi ale naturii. 2012, 6(56), 10-15. ISSN 1814-3237.

2011

DUCA, M. Aspecte etice şi sociale de utilizare a ingineriei genetice. Sănătoşi într-un mediu sănătos. Materiale informative şi ilustrative pentru educaţia ecologică. Chişinău, 2011, p.14-24. 

DUCA, M., PORT, A., STEGĂRESCU, V. Organisme modificate genetic. Starea mediului în Republica Moldova. (Raport naţional). Chişinău, 2011, p. 129. 

DUCA, M., SAVCA, E., POPESCU, V. Influenţa Orobanche cumana asupra activităţii peroxidazei la diferite genotipuri de floarea-soarelui. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Creştera impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare”, dedicată aniversării 65 de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova. CEP USM, Chişinău. 21-22 septembrie, 2011, p. 24-27.

2010

SACARĂ, V., EGOROV, V., UŞURELU, N., SCVORŢOVA, E., RUSU, L., GROPPA, S., DUCA, M., MOŞIN, V. Optimizarea măsurilor de profilaxie primară a anomaliilor de dezvoltare folatdependente în Republica Moldova. Revistă ştiinţifico-practică „Buletin de perinatologie”. 1(45), Chişinău. 2010, p. 9-17.

SACARĂ, V., SPĂTARU, A., BURGOCI, V., GROPPA, S., DUCA, M., MOŞIN, V. Analiza efectului modificator a genei nitric oxide syntase în procesele miopatice. Revistă ştiinţifico-practică „Buletin de perinatologie”. 3(47), Chişinău. 2010, p. 61-66.

 2009

SACARĂ, V., SCVORŢOVA, E., DUCA, M., UŞURELU, N., MOŞIN, V. Frecvenţa variantelor alelei C677T în gena 5,10-metilentetrahidrofolatreductaza ca factor genetic predispozant în apariţia defectelor tubului neural şi a malformaţiilor congenitale dependente de acid folic în populaţia Republicii Moldova. Revistă ştiinţifico-practică „Buletin de perinatologie”. 3(43), Chişinău. 2009, p. 215-219.

Reports, Abstracts presented at scientific events

International

2014

ABDUȘA, D. Identificarea genelor cu expresie diferenţiată în boli cardiovasculare. Conf. Șt. intern. a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării Știinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”. 10 martie, 2014, pp. 29.

BUDEANU, O.; LOEBERS, A.; BAUER, P.; MÜLLER-URI, F.; KREIS, W. Progesterone 5ß-reductase from horseradish (Armoracia rusticana Gaertn., Mey., & Scherb.) cloning, sequence comparison and molecular modelling. International Conference, Phytochemicals in Medicine and Pharmacognosy. Piatra-Neamt, Romania,  27-30 april, 2014, pp. 59. ISBN-13 978-0-9565472-4-8.

CALMÎȘ, A.; MARTEA, R.; BUDEANU, O.; GILLE, E.; PORT, A.; DUCA, M. Genetic variation in medical and aromatic plants based on molecular marker analysis. International Conference, Phytochemicals in Medicine and Pharmacognosy. Piatra-Neamt, Romania, 27-30 April, 2014 pp. 76. ISBN-13 978-0-9565472-4-8.

DUCA, M.; GLIJIN, A.; ACCIU, A.; GORCEAG, M.; GÎSCĂ, I. Identification of RAPD markers associated with sunflower resistance to Orobanche cumana Wallr. Simpozionul Științific Internațional Conservarea Diversității Plantelor”. ediția a III-a, Chisinau, Republica Moldova, 22-24 mai, 2014, pp. 87-88. ISBN 978-9975-62-370-4.

GILLE, E.; GAVRIL, G.L.; NECULA, R.; BUDEANU, O.; CIOANCA, O. Evaluarea variabilitatii fitochimice a unor populatii naturale la specii de Origanum, Ajuga si Polygala. Congresul National de Farmacie din Romania. Iasi, 24-27 septembrie, 2014, pp. 108.

GLIJIN, A.; ACCIU, A.; GÎSCĂ, I. Molecular analysis of Orobanche cumana Wallr. from different geographical regions. Simpozionul Științific Internațional ”Conservarea Diversității Plantelor”, ediția a III-a, , Chisinau, Republica Moldova, 22-24 mai, 2014, pp. 16-17. ISBN 978-9975-62-370-4.

MARTEA, R. Variabilitatea genetică la diverse genotipuri de Salvia sclarea L. Conferinţa Știinţifică Internaţională a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării Știinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”. Chișinău, 10 martie, 2014, pp. 50.

MARTEA, R.; MUTU, A.; CLAPCO, S.; BUDEANU, O.; GILLE, E. Evaluation of genetic diversity of Origanum genus species. Simpozionul Științific Internațional ”Conservarea Diversității Plantelor”. ediția a III-a, Chisinau, Republica Moldova, 22-24 mai, 2014, pp. 23-24. ISBN 978-9975-62-370-4.

MUTU, A.; BUDEANU, O.; MARTEA, R.; CLAPCO, S.; GILLE, E.; PORT, A.; DUCA  M. RAPD molecular marker based genetic relationship study of the intraspecific variability of Origanum vulgare subsp. vulgarenaturally occurring in Moldova. Simpozionul Științific Internaţional ”Conservarea Diversității Plantelor”. ediția a III-a, Chisinau, Republica Moldova, 22-24 mai, 2014, pp. 26-27. ISBN 978-9975-62-370-4.

MUTU, A.; BUDEANU, O.; MARTEA, R.; GILLE, E.; PORT, A.; DUCA., M. Genetic variability in natural populations and cultures of Origanum vulgaresubsp. Vulgare. „Phytochemicals  in  Medicine  and Pharmacognosy” PSE conference. Piatra Neamt, Romania, 27-30 April, 2014, pp. 107. ISBN-13 978-0-9565472-4-8.

NEAGU, E. Analysis of genetic diversity in moldavian potato cultivars by using RAPD markers. Simpozionul Științific Internațional ”Conservarea Diversității Plantelor”. ediţia a III-a, Chisinau, Republica Moldova,  22-24 mai, 2014, pp. 27-28. ISBN 978-9975-62-370-4.

NEAGU, E. Cartoful – una dintre cele mai importante culturi mondiale. Conf. Șt. intern. a doctoranzilor „Tendinţe contemporane ale dezvoltării Știinţei: viziuni ale tinerilor cercetători”. Chișinău, Republica Moldova, 10 martie, 2014, pp. 53.

ȘESTACOVA, T.; CUCEREAVÎI, A.; PORT, A. Genetic variability assessment using molecular biology techniques. Simpozionul Științific Internațional ”Conservarea Diversității Plantelor”. ediția a III-a, Chisinau, Republica Moldova, 22-24 mai, 2014, pp. 35-36. ISBN 978-9975-62-370-4.

2013

ABDUSA, D. Bioinformatic analysis in identification of potentially involved in CVD genes. The VII-th Conference of Medical Genetics with International Participation. Abstract book, Sibiu-Paltinis, Romania, 26-28 september, 2013, pp. 13-14.

ABDUSA, D. Exploratory analysis of microarray data of genes potentially involved in cardiovascular pathologies. Abstract Book of 10th International Medical Conference for Students and Young Scientists. The Ukrainian Student Medical Journal “Hyst”, Chernivtsi, Ukraine, March 27–28, 2013, 15(392), pp.185.

ABDUSA, D. Molecular diagnostic methods for cardiovascular deseases. Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Chişinău, Culegere de teze: Tipogr. „Print-Caro”, 24-25 octombrie, 2013,  pp. 30. ISBN 978-9975-4286-7-5.

ABDUŞA, D.; MARTEA, R.; GUMENIUC, D. De la biologie la bioinformatică. Conferinţa Transfrontalieră a Tinerilor, ediţia a X a, Chişinău, 20-22 decembrie, 2013, pp. 13.

ACCIU, A.; GORCEAG, M. Development of the phytoparasite Orobanche cumana problem in Republic of Moldova. Student Scientific Conference. Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education "Voronezh State University of Engineering Technologies". Voronezh, Russian Federation, 22 april, 2013, pp. 341.

BATÎRU, GR.; ȘESTACOVA, T.; NECHIFOR, V. Evaluarea nivelului de ploidie la unele forme diploide și tetraploide de porumb ce conțin gena opaque-2. Al III – lea Simpozion naţional cu participare naţională Biotehnologii avansate - realizări şi perspective. Culegere de teze, 24–25 octombrie, 2013, pp. 12.

BUDEANU, O. New approach of management and assessment of medicinal plant from spontaneous flora. Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Culegere de teze: Tipogr. „Print-Caro”, Chişinău, Republica Moldova, 24-25 octombrie, 2013, pp. 141. ISBN 978-9975-56-111-2.

BUDEANU, O.; GILLE, E.; MUTU. A. Genetic intraspecific polymorphism analysis for the elaboration of molecular markers of some medicinal and aromatic plants (MAP) genotypes. International Plant Breeding Congress. Antalya, Turkey, 10-14 november, 2013, pp. 279.

BUDEANU, O.; LEVIŢCHI, A. Management and assessment of medicinal plants from spontaneous flora in Republic of Moldova. The Vth Symposium of Ethnopharmacology, Ethnopharmacology, in support of the human health and the environment. Braşov, Romania, 21-23 june, 2013, pp. 25.

CALMÎŞ, A. Metode de evaluare a activităţii antioxidante. Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Culegere de teze: Tipogr. „Print-Caro”, Chişinău, Republica Moldova, 24-25 octombrie, 2013, pp. 38. ISBN 978-9975-56-111-2.

CALMÎŞ, A. The cardenolide content determination in some medicinal plants from spontaneous flora of Moldova”. 17-ая Международная Пущинская Школа-конференция молодых ученых «Биология – Наука XXI века», г. Пущино, Россия, 22 – 26 апреля ,2013, c. 506.

DUCA, M.; GILLE, E.; BUDEANU, O.; CALMÎŞ, A.Biochemical and genetic aspects of Hyssopus officinalis investigations (GECOMAP-project). Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Culegere de teze, Chişinău, 24-25 octombrie, 2013,  pp. 156. ISBN 978-9975-56-111-2.

DUCA, M.; GLIJIN, A.; PĂCUREANU-JOIŢA, M.; ACCIU, A.; GÎSCĂ, I. Impact of Orobanche cumana on sunflower cultivars on natural infested fields in Republic of Moldova. International Plant Breeding Congress. Abstract book, Antalya, Turkey, 10-14 November, 2013, pp. 282.

DUCA, M.; PORT, A. Gene expression on sunflower microsporogenesis and microgametogenesis. Abstract Book of International Plant Breeding Congress. Antalya, Turkey, 10–14 November, 2013, pp. 277. ISBN 978-5-9903901-3-3.

DUCA, M.; PORT, A.; NECHIFOR, V.; ŞESTACOVA, T. Gene expression profiles of Helianthus annuus L. during male meiosis and host-pathogen interactions. 17-я Международная Пущинская школа- конференция молодых ученых. Сборник тезисов. Пущино, 21–26 апреля, 2013, с. 84. ISBN 978-5-9903901-3-3.

GLIJIN, A. Utilizarea erbicidului IMI (imidazoline) în combaterea fitopatogenului Orobanche cumana Wallr. din culturile de floarea-soarelui. Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Culegere de teze, Chişinău, 24-25 octombrie, 2013, pp. 106. ISBN 978-9975-56-111-2.

MARTEA, R. Management of information for medicinal and aromatic plant. The Vth Symposium of Ethnopharmacology, Ethnopharmacology, in support of the human health and the environment. Braşov, Romania, June 21-23, 2013,  pp. 29.

MARTEA, R. Marker assisted selection and information technologies strategies for plant breeding. Abstracts Book of Regional Conference "Young Scientists and Science in the Region". Podgorica, Muntenegro, October 17-18, 2013, pp. 10.

MARTEA, R. Perspective şi oportunităţi ale bioinformaticii în RM. Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Culegere de teze, Chişinău,  24-25 octombrie, 2013, pp. 54. ISBN 978-9975-56-7-111-2.

MARTEA, R.; PORT, A.; GONCEARIUC M.; DUCA, M. Estimarea diveristăţii genetice la Salvia sclarea L. Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Culegere de teze, Chişinău, 24-25 octombrie, 2013, pp. 164. ISBN 978-9975-56-7-111-2.

NECHIFOR, V. Meiosis of fertile and sterile sunflower at the cytological and molecular level. Abstract book of International Plant Breeding Congress. Antalya, Turkey, 10–14 November, 2013, pp. 507.

NECHIFOR, V.; PORT, A.; DUCA, M. Correlation between flower bud size and developmental stage in sunflower (Helianthus annuus L.) microspores. Abstracts book of IX International Scientific Conference For Students and Phd Students. Lviv, 2013, pp. 482.

PORT, A.; CLAPCO, S.; DUCA, M. Random amplified polymorphic DNA analysis of plant genetic polymorphism. Abstract book of International Plant Breeding Congress. Antalya, Turkey, 10–14 November, 2013, pp. 291.

PORT, A.; NECHIFOR, V. Screening – ul materialului transgen în produse alimentare. Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Culegere de teze, Chişinău, 24-25 octombrie, 2013, pp. 58. ISBN 978-9975-56-7-111-2.

PORT, A.; NECHIFOR, V.; ŞESTACOVA, T. Phenylalanine ammonia-lyase expression in sunflower infected with downy mildew. Al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Culegere de teze, Chişinău, 24-25 octombrie, 2013, pp. 125. ISBN 978-9975-56-7-111-2.

ŞESTACOVA, T. Particularities of sunflower-downy mildew interaction. Abstract book of International Plant Breeding Congress. Antalya, Turkey, 10-14 november, 2013, pp. 288.

ŞESTACOVA, T.; PORT, A.; DUCA, M. Evaluation of sunflower downy mildew resistance potential using molecular markers. Abstracts book of IX international scientific conference for students and PhD students “Youth and progress of biology”. Lviv, 16 – 19 april, 2013, pp. 484.

2012

ДУКА, М.В.; ПОРТ, А.И.; ШЕСТАКОВА, Т.А.; НЕКИФОР, В.В. Сравнительный анализ мейоза у стерильных и фертильных форм подсолнечника. Сборник тезисов 16-ой Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология – наука ХХI века». 16-21 апреля 2012. Стр. 476.

ДУКА, М.В.; ПОРТ, А.И.; ШЕСТАКОВА, Т.А. Изучение накопления активных форм кислорода у растений подсолнечника, инфицированных ложной мучнистой росой. Сборник тезисов 16-ой Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология – наука ХХI века». 16-21 апреля 2012. Стр. 485-486.

DUCA, M.; LEVITCHI, A. Scientific inquiry based education and FOSS. Международная научно-практическая конференция FOSS, Lviv-2012, Львовский национальный университет имени Ивана Франкоб, 26 - 28 апреля, 2012, c. 76 – 79.  

ШЕСТАКОВА, Т.А. Изучение экспрессии антиоксидантных ферментов у растений подсолнечника, инфицированных ложной мучнистой росой. Сборник тезисов Всероссийской молодежной конференции «Актуальные проблемы химии и биологии». Пущино. 30 июля - 3 августа 2012 года. Стр. 103.

НЕКИФОР, В.В. Молекулярный анализ ключевых событий мейоза у cтерильных и фертильных форм подсолнечника Helianthus annuus L. Сборник тезисов Всероссийской молодежной конференции «Актуальные проблемы химии и биологии». Пущино. 30 июля - 3 августа 2012 года. Стр. 84.

GLIJIN, A. Sunflower hybrids response to natural broomrape infection in Republic of Moldova. III International Vavilov Conference “N.I. Vavilov’s Ideas in the Modern World”, Abstrakt book. Sankt-Petersburg, Russia, 5-9 november 2012, p. 119.

DUCA, M.; BUDEANU, O.; GROSU, C.A.; LEVITCHI, A. Genetic polymorphism assessment among populations of the Hypericum perforatum L. III International Vavilov Conference “N.I. Vavilov’s Ideas in the Modern World”, Abstrakt book. Sankt-Petersburg, Russia, 5-9 november 2012, p. 237.

MARTEA, R.; LEVIŢCHI, A.; DUCA M. Development of semantic ontology for integration of biological data. III International Vavilov Conference “N.I. Vavilov’s Ideas in the Modern World”, Abstrakt book. Sankt-Petersburg, Russia, 5-9 november 2012, p. 238.

PORT, A.; SHESTAKOVA, T.; DUCA, M.; SINIAUSKAYA, M.; AKSYONOVA, E.; DAVYDENKO, O. Fingerprinting of different sunflower genotypes using microsatellite markers. III International Vavilov Conference “N.I. Vavilov’s Ideas in the Modern World”, Abstrakt book. Sankt-Petersburg, Russia, 5-9 november 2012, p. 241.

ANDRONIC, L. Nucleotypic effects in in vitro condition of different cabbage genotypes infected with cauliflower mosaic virus. Proceeding materials of International Conference “A New Approach of the Academic Research in Biology”. December 11-12, 2012, Bucharest (accepted in press). 

ANDRONIC, L.; SMEREA, S.; GRIGOROV, T. Direct somatic embryogenesis as possible way of virus elimination from seedless grapevine. Proceeding materials of International Conference “A New Approach of the Academic Research in Biology”. December 11-12, 2012, Bucharest (accepted in press).

MARTEA, R.; LEVIŢCHI, A. UDaCoT - Instrument de colectare a datelor biologice. Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători, ediţia a X-a 2012, Chişinău, November 23, 2012, (în publicare).

LEVIŢCHI, A.; ABDUŞA, D. Explorative analysis of the functions of genes involved in cardiovascular diseases. Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători, ediţia a X-a 2012, Chişinău, November 23, 2012, (în publicare).

LEVIŢCHI, A.; DRAGOMIR, L. Bioinformatic analysis of bacillus anthracis genes that determine resistance to antibiotics. Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători, ediţia a X-a 2012, Chişinău, November 23, 2012, (în publicare).

2011

DUCA, M. Научно-образовательный кластер »UnivER SCITNCE»: стратегические аспесты развития. Материалы Международной Научно-Практической Конференции. Под.ред. В.П. Делия., Изд-во «Де-по». 2011, 185-189.

COROPCEANU, E.; TODERAŞ, L. Necessity of educational-scientific system's orientation towards the development of innovatory abilities.Материалы Международной Научно-Практической Конференции. Под.ред. В.П. Делия., Изд-во «Де-по». 2011, 93-96.

PORT, A.; MIDONI, A.; DUCA, M.; LEVIŢCHI, A.; CHILARI, R. Evaluarea distanţei genetice în scopul pronosticării efectului de heterozis la diverse denotipuri de floarea-soarelui. Simpozionul Stiiţific Anual cu participare internaţională "Horticultura – Ştiinţa, Calitate, Diversitate si Armonie", Lucrări ştiinţific, Seria Horticultura. Iaşi, România, 26-28 mai, 2011, 54(1), 67- 72.>

DUCA, M.; PORT, A.; LEVIŢCHI, A.; ŞESTACOVA, T.; SINEAVSKAIA, M.; AKSIONOVA, E.; DAVIDENKO, O. Analiza clusteriană a genotipurilor de floarea-soarelui cultivate în Republica Moldova în baza secvenţelor microsatelite. Simpozionul Stiiţific Anual cu participare internaţională "Horticultura – Ştiinţa, Calitate, Diversitate si Armonie", Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultura. Iaşi, România, 2011, 54(2), 90-96.

DUCA, M.; BUDEANU, O.; GROSU, C. Evaluarea conţinutului cardenolidelor în unele plante medicinale din flora spontană a R. Moldova. Simpozionul Stiiţific Anual cu participare internaţională "Horticultura – Ştiinţa, Calitate, Diversitate si Armonie", Lucrări ştiinţifice. România,Seria Horticultura. Iaşi, -28 mai, 2011,541), 87-90.

GLIJIN, A.; MÎŢA, E.; ACCIU, A.; CALMÎŞ, A.; DUCA, M.; LEVIŢCHI, A. Activitatea fenilalanin amonia-liazei în normă şi în condiţii de stres biotic. Simpozionul Stiiţific Anual cu participare internaţională "Horticultura – Ştiinţa, Calitate, Diversitate si Armonie", Lucrări ştiinţifice. România, Seria Horticultura. Iaşi, 26-28 mai, 2011, 54(2).

DUCA, M.; MIDONI, A.; PORT, A.; SHESTAKOVA, T.; NECHIFOR, V. Cytoplsmic male sterility and fertility restoration, various mechanisms – the same effect. Simpozionul Stiiţific Anual cu participare internaţională, Lucrări ştiinţifice, seria Horticultura. Ed. “Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi, 2011, 54(2), 61-66.

DUCA, M.; LEVIŢCHI, A.; MARTEA, R.; ABDUŞA, D. Cytoplasmic Male Sterility: Can Microarray Help Us? International Moscow Conference on Computational Molecular Biology. Russia, Moscow, July 21-24, 2011, Abstract book, 200-203.

MARTEA, R.; LEVIŢCHI, A.; DUCA, M.  Gene network involved in flower morphogenesis in plants.Четвертая международная конференция молодых учёных "Молекулярная биология: проблемы и перспективы".  Ucraina, Kiev, 14-17 septembrie, 2011, 207.

DUCA, M.; SHESTAKOVA, T.Aplication of SSR markers in molecular screening of the R2 rust resistance gene in different sunflower genotypes. Четвертая международная конференция молодых учёных "Молекулярная биология: проблемы и перспективы". Ucraina , Kiev, 14-17 septembrie, 2011, 105.

2008

DUCA, M.; CĂPĂŢÂNĂ, A. The efficiency of different molecular indices in sunflower breeding. 17' International Sunflower Conference, Mapping and Marker Assisted Selection. Cordoba, Spain, june 8-12, 2008, 629-635.

DUCA, M.; PORT, A. Genetic-phytohormonal interactions in male fertility and male sterility phenotype expression in sunflower (Helianthus annuus L.). 17' International Sunflower Conference., Crop Production–Physiology. Cordoba, Spain, june 8-12, 2008, 387-393.

DUCA, M.; PORT, A. Quantitative ratio IAA/GA of some sunflower genotypes representing CMS-Rf system. 17' International Sunflower Conference, Crop Production – Physiology. Cordoba, Spain, june 8-12, 2008 , 381-387 p.

CĂPĂŢÂNĂ, A.; DUCA, M. et all. The identification of new ms gene in sunflower. 17' International Sunflower Conference, Mapping and Marker Assisted Selection. Cordoba, Spain, june 8-12, 2008, 610-615.

DUCA, M.; CĂPĂŢÂNĂ, A.; CĂPĂŢÂNĂ, Gh.; ORGAN, A. Intelligent sistem used in crops breeding. Conference Mathematics & information tehnologies: Research and education. Chisinau, 2008, 1-4.

 

National

2014

ACCIU, A. Polimorfismul genetic (RAPD) la diferite populații geografice de lupoaie. „Conferința Științifică Studențească „Viitorul ne aparține”, Ediția a IV-a, UnAȘM, 10 aprile 2014, Chișinău, Republica Moldova, p. 38.

DOROȘ, I. Evaluarea diversităţii genetice la Salvia sclarea L. „Conferința Științifică Studențească „Viitorul ne aparține”,Ediția a IV-a, UnAȘM, 10 aprile 2014, Chișinău, Republica Moldova, p.

GORCEAG, M. Rolul polifenoloxidazelor în rezistența plantelor la stresul biotic. „Conferința Științifică Studențească „Viitorul ne aparține”,Ediția a IV-a, UnAȘM, 10 aprile 2014, Chișinău, Republica Moldova, p. 39.

GUMENIUC, D., Modelarea dinamică a motivelor de reţele cu scopul prezicerii comportamentului. „Conferința Științifică Studențească „Viitorul ne aparține”,Ediția a IV-a, UnAȘM, 10 aprile 2014, Chișinău, Republica Moldova, p.

OSOIANU, D. Analiza polimorfismului genetic intraspecific la Hyssopus și Origanum. „Conferința Științifică Studențească „Viitorul ne aparține”,Ediția a IV-a, UnAȘM, 10 aprile 2014, Chișinău, Republica Moldova, p. 32.

2013

ACCIU, A. Rolul PR-proteinelor în răspunsul defensiv al plantelor la stresul biotic. Conferinţa Ştiinţifică Studenţească, cu genericul „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a III-a. UnAŞM, Chişinău, Republica Moldova, 26 aprilie, 2013, pp. 22-23. ISBN 978-9975-4286-7-5.

ACCIU, A.; GORCEAG, M, Effect of biostimulants on morpho-physiological parameters of sunflower plants. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XVII-a. Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, 25-26 aprilie, 2013, pp. 17-18. ISBN 978-9975-71-366-5.

DOROŞ, I. Translaţia. Paradigmele Ştiinţei - Lucrări Studenţeşti. UnAŞM, Chişinău, Republica Moldova, 2013, pp. 27. ISBN 978-9975-4366-3-2.

GANCEV, A. Algoritmi de construire a înfăşurătorii convexe în spaţii R2 şi R3. Conferinţa Ştiinţifică Studenţească, cu genericul „Viitorul ne aparţine”. Ediţia a III-a, UnAŞM, Chişinău, Republica Moldova, 26 aprilie 2013, pp. 131. ISBN 978-9975-4286-7-5.

GORCEAG, M. Rolul metaboliţilor secundari în răspunsul defensiv la plante. Conferinţa Ştiinţifică Studenţească, cu genericul „Viitorul ne aparţine”. Ediţia a III-a, UnAŞM, Chişinău, Republica Moldova, 26 aprilie 2013, pp. 27. ISBN 978-9975-4286-7-5.

GORCEAG, M.; ACCIU, A. Influenţa biofertilizanţilor asupra productivităţii florii-soarelui. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice, ediţia a XVII-a. Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova, 25-26 aprilie, 2013, pp. 19-20. ISBN 978-9975-71-366-5.

OSOIANU, D. Genetica diabetului zaharat. Paradigmele Ştiinţei - Lucrări Studenţeşti, UnAŞM, Chişinău, Republica Moldova, 2013, pp. 38.  ISBN 978-9975-4366-3-2.

2012

BUDEANU, O.; DUCA, M.; LEVITCHI, A.; TAPU, L.; GROSU, C. Genetic diversity assessment of populations of Hypericum perforatum L. using RAPD markers. Conservarea diversitatii plantelor. Simpozion stiintific international Editia a II-a, Republica Moldova, Chisinau, 16-19 mai, 2012, 76-84.

PACUREANU-JOITA, M.; DUCA, M.; GLIJIN, A. Effect of Orobanche cumana Wallr. on fat content in different sunflower  (Helianthus annuus L.) genotypes. Conservarea diversitatii plantelor. Simpozion stiintific international Editia a II-a, Republica Moldova, Chisinau, 16-19 mai, 2012, 96-102.

DUCA, M.; PORT, A.; SESTACOVA, T. Markeri biochimici in studierea variabilitatii genetice a plantelor de cultura. Conservarea diversitatii plantelor. Simpozion stiintific international Editia a II-a, Republica Moldova, Chisinau, 16-19 mai, 2012, 91- 96.

ABDUSA, D. Analiza explorativa a functiilor unor gene implicate in bolile cardiovasculare. Conf. st. a studentilor si masteranzilor “Viitorul incepe acum”. Teze: Ed. 2-a Univ. Acad. de Stiinte a Moldovei, "Tipogr. Artpoligraf " . Republica Moldova, Chisinau, 27 aprilie, 2012, 8.

ACCIU, A. Efectul fitopatogenului orobanche cumana wallr. asupra continutului de lipide si proteine in semintele florii-soarelui (Helianthus annuus). Conf. st. a studentilor si masteranzilor “Viitorul incepe acum”. Teze: Ed. 2-a Univ. Acad. de Stiinte a Moldovei"Tipogr. Artpoligraf". Republica Moldova, Chisinau, 27 aprilie, 2012,  3.

GORCEAG, M. Variabilitatea genetica a populatiilor de Hypericum perforatum L. in Republica Moldova. Conf. st. a studentilor si masteranzilor “Viitorul incepe acum”. Teze: Ed. 2-a Univ. Acad. de Stiinte a Moldovei, "Tipogr. Artpoligraf" . Republica Moldova , Chisinau, 27 aprilie, 2012, 6.

2011

MARTEA, R. Retele de gene implicate in morfogeneza florii la plante. Conferinta stiintifica a studentilor si masteranzilor "Viitorul incepe acum". 19 aprilie 2011. Moldova: Teze. Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei. Tipogr. "Reclama" SA. 2011, 16.

BUDEANU, O.; TAPU, L.; CHILARI, R.; GROSU, C. Medicinal Plant Material Identification by PCR Primer Design. Conferinta „Genetica si fiziologia rezistentei plantelor. Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM In memoria academicianului Anatolie Jacota, Chisinau, 21 iunie, 2011,  92.

MARTEA, R.; LEVITCHI, A. Studierea influentei genelor sistemului floral ABC asupra expresiei altor gene la plante. Conferinta „Genetica si fiziologia rezistentei plantelor”. Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM. In memoria academicianului Anatolie Jacota, Chisinau, 21 iunie, 2011,  42.

TAPU, L. Diversitatea genetica in cadrul speciilor de plante medicinale. Conferinta „Genetica si fiziologia rezistentei plantelor”. Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM. In memoria academicianului Anatolie Jacota. Chisinau, 21 iunie, 2011,  80.

DRAGOMIR, L.; LEVITCHI, A. Markeril moleculari de performanta in selectia si ameliorarea plantelor. Conferinta „Genetica si fiziologia rezistentei plantelor”. Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM. In memoria academicianului Anatolie Jacota. Chisinau, 21 iunie, 2011,  36.

SESTACOVA, T. Investigarea potentialului de rezistenta la rugina (Puccinia helianthi Schw.) a diferitor genotipuri de floarea-soarelui (Helianthus annuus L.). Conferinta „Genetica si fiziologia rezistentei plantelor”. Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM. In memoria academicianului Anatolie Jacota. Chisinau, 21 iunie, 2011, 156.

MARTEA, R.; ABDUSA, D.; DRAGOMIR, L.Analiza datelor microarray pentru evidentierea aspectelor moleculare legate de caracterele valoroase in ameliorarea plantelor. Conferinta „Genetica si fiziologia rezistentei plantelor”. Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM. In memoria academicianului Anatolie Jacota. Chisinau, 21 iunie, 2011, 43.

SESTACOVA, T. Aspectele moleculare ale rezistentei  plantelor la fitopatogeni de natura fungica. Conferinta „Genetica si fiziologia rezistentei plantelor”. Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor al ASM. In memoria academicianului Anatolie Jacota. Chisinau, 21 iunie, 2011, 157. 

Duca, M.; BUDEANU, O.; ZGARDAN D. The study of influence on Orobanche Cumana Wallr. Infection of peroxidase activity in various genotypes of sunflower. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 13

DUCA, M.; BIRSAN, A.; ROTARENCO, V. Orobanche Cumana impact on the ontogenetic dynamics of protein metabolism. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 19.

DUCA, M.; LEVITCHI, A.; ROTARENCO, V.; MARTEA, R. Genes involved into nonspecific resistance of sunflower to Orobanche cumana Wallr. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 28.

DUCA, M.; GLIJIN, A.; LUPASCU, V.; ROTARENCO, V.; TELEUTA, A.; ROTARU, T.Phenotypic screening of broomrape resistance at sunflower genotypes cultivated in Republic of Moldova. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 20. 

LEVITCHI, A.; ROTARENCO, V.; MARTEA, R.; DUCA, M.Genes involved into nonspecific resistance of sunflower to Orobanche Cumana Wallr. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 28.

PORT, A.; ROTARENCO, V.; SHESTAKOVA, T.; DUCA, M.; CHILARI, R. Sunflower protein content modification induced by broomrape (Orobanche Cumana Wallr.) infection. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 32.

ROTARENCO, V.; CHILARI, R.; ROTARU, T.; TODERAS, L. Assessment of infection in some genotypes of sunflower by three population of Orobanche Cumana Wallr. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 34. 

SAVCA, E.; BUDEANU, O.; CALMIS, A. Redox status of different genotypes of sunflower (Helianthus annuus L.) Infected by Orobanche Cumana Wallr. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 35. 

GLIJIN, A.; ACCIU, A.; MITA, E. Effect of root exudation from different sunflower genotypes on broomrape seeds germination. Simpozionul Stiintific cu participare Internationala. International symposium on broomrape (Orobanche spp.) in sunflower, Republic of Moldova, Chisinau, 25-27 august, 2011, 23.

BUDEANU, O.; GROSU, C.; DUCA, M. Medicinal plant and bioconservation strategy. Materialele  Simpozionului stiintific international. Moldova, Rezervatia Codrii, Lozova. 29-30 septembrie, 2011, 69.

DUCA, M.; PORT, A.; SESTACOVA, T. Plant patogen interaction studies based on sunflower-downz mildew (Helianthus annuus L. - Plasmopara helianthi Novot.) system. Materialele  Simpozionului stiintific international. Moldova, Rezervatia Codrii, Lozova, 29-30 septembrie, 2011, 148-149.

DUCA, M.; SAVCA, E.; POPESCU, V. Influenta Orobanche cumana asupra activitatii peroxidazei la diferite genotipuri de floarea-soarelui. Conferinta stiintifica nationala cu participare internationala „Crestera impactului cercetarii si dezvoltarea capacitatii de inovare”, dedicata aniversarii 65 de la fondarea Universitatii de Stat din Moldova, CEP USM. Chisinau, 21-22 septembrie, 2011, 24-27.

SESTACOVA, T. Molecular screening of R1 rust resistance gene among different sunflower genotypes cultivated in Republic of Moldova. Materialele conferintei stiintifice “Structura si functionalitatea sistemelor biologice – diversitate si universalitate” in memoriam academicianului Boris Matienco. Chisinau, 17 noiembrie, 2011, 57-60.

2010

DUCA, M.; LUPASCU, V.; LEVITCHI, A.; GLIJIN, A.; CORDUN, M. Prediction of cytosolic peroxiredoxin mRNA and protein in Solonaceae. Materialele Simpozionului stiintific international „Conservarea diversitatii plantelor” consacrat aniversarii a 60-a de la fondarea Gradinii Botanice (Institut) a ASM, 7-9 octombrie, 2010, 65-69.

DUCA, M.; GLIJIN, A.; ZGARDAN, D.; ROTARENCO, V. Aspects of sunflower (Helianthus annuus L.) response to broomrape (Orobanche cumana Wallr.) infestation. Materialele Simpozionului stiintific international „Conservarea diversitatii plantelor” consacrat aniversarii a 60-a de la fondarea Gradinii Botanice (Institut) a ASM, 7-9 octombrie, 2010, 70-71.

LUPASCU, V. Genetic control of flowering time in plants and its practical utilization. Materialele Simpozionului stiintific international „Conservarea diversitatii plantelor” consacrat aniversarii a 60-a de la fondarea Gradinii Botanice (Institut) a ASM, 7-9 octombrie, 2010, 78-80.

TODERAS, L. Genomul si instabilitatea meiotica la triticale. Materialele Simpozionului stiintific international „Conservarea diversitatii plantelor” consacrat aniversarii a 60-a de la fondarea Gradinii Botanice (Institut) a ASM. 7-9 octombrie, 2010, 110-117.

DUCA, M.; ZGARDAN, D. Principii etice ale testarii genetice. Materialele Conferintei a XVI-a stiintifice internationale Bioetica, filozofie si medicina in strategia de asigurare a securitatii umane, 12-13 noiembrie ,2010, 102-104.

TELEUTA, A.; TITEI, V.; GLIJIN, A. Taleranta si productivitatea plantelor furajere cultivate pe soluri saline. Materialele Conferintei a XVI-a stiintifice internationale. Materialele Simpozionului stiintific international „Conservarea diversitatii plantelor” consacrat aniversarii a 60-a de la fondarea Gradinii Botanice (Institut) a ASM, 7-9 octombrie, 2010, 433-441.

DUCA, M. Aspecte de genetica functionala la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.). Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010, 10.

DUCA, M.; MUNTEANU, V.; PORT, A.; LEVITCHI, A. Identificarea si caracterizarea unor proteine implicate in recombinarea ADN-ului mitocondrial. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010, 25.

DUCA, M.; LUPASCU, V.; GLIJIN, A. Modulation of Ft gene expression by CCAAT-box silencing. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22, octombrie, 2010, 26.

LEVITCHI, A. Microarray, gene ontology and metabolic pathways. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22  octombrie, 2010, 28.

LEVITCHI, A. Application of the meta-analysis in biological research. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010, 29.

DUCA, M.; BUDEANU, O.; PORT, A.; MULLER-URI, FR.; LEVITCHI, A.; MIRZA, M.; MUNTEANU, V.; TAPU, L. Plantele medicinale din flora spontana a republicii Moldova. Aspecte bioinformatice de analiza. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22  octombrie, 2010, 23.

DUCA, M.; GLIJIN, A.; ZGARDAN, D.; ROTARENCO, V.; ROTARU, T. Some aspects of host-parasite interaction in the system sunflower (Helianthus annuus L.) – broomrape (Orobanche cumana Wallr.). Congresul al IX-lea International al Societatii Stiintifice a Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, Chisinau, 21-22 octombrie, 2010, 101.

PORT, A.; MIDONI, A. Utilizarea markerilor moleculari in identificarea genelor restauratoare de fertilitate la floarea-soarelui. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010, 33.

MIDONI, A.; ZGARDAN, D. Modelarea “in silico” a enzimii polinucleotid – fosforilaza la floarea-soarelui. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010, 36.

MITA, E.; ACCIU, A.; CALMIS, A. Actiunea diferitor specii de graminee asupra gradului de infectie a florii-soarelui cu fitopatogenul Orobanche Cumana Wallr. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010, 118.

PORT, A.; REZINCIUC, S. Random amplified polymorphic DNA of different mint genotypes. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova. 21-22 octombrie, 2010, 130.

SECARA, N.; SESTACOVA, T. Dihydroxyfumaric acid and its four derivatives increase DNA damage induced by copper and hidrogen peroxide. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova. 21-22 octombrie, 2010,  35.

ROTARU, V.; BARSAN, A.; TVERDOHLEB, A.; Taran, M. Reactia formarii sistemului simbiotic la genotipurile plantelor glycine max. (L.) la conditiile stresogene de mediu. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010, 136. 

TAPU, L. The study of protein polymorphism of fish using the agilent 2100 bioanalyzer. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010, 37.

MARTEA, R. Silentierea expresiei genelor prin siRNA. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22  octombrie, 2010,  30.

MINCIUNA, V.; TODERAS, L. Afectarea transmisiei semnalului biologic in cadrul proceselor alostatice. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010,  52.

BUDEANU, O. From genes to chemistry. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie, 2010 21.

BUDEANU, O. Bioinformatic tools for multiple sequence alignment. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22  octombrie, 2010,  22.

TODERAS, L.; SALTANOVICI, T. Cultura in vitro a embrionilor la tomate. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova, 21-22 octombrie 2010, 199.

CIOBANU, V.; PISOV, M.; REZINCIUC, S. Chemical composition of the essential oils of cultivated mint species in Moldova. Congresul al IX-lea National cu participare internationala al Geneticienilor si Amelioratorilor din Republica Moldova. 21-22 octombrie 2010, 171.

2008

CULICOV, A.; DUCA, M.; PORT, A. Screning-ul diferitelor genotipuri de tomate privind gena Mi de rezistenta la nematode. Materialele Conferintei stiintifice studentesti „Tineretul de azi-viitorul de maine”, dedicata aniversarii a 62 de la fondarea USM 14-18 aprilie, Chisinau, 2008, 7-8.

БЕЛОКОПЫТОВА, К.; ДУКА, М.; ТОДЕРАШ, И.; ЧЕБАНУ, Л. Генетический полиморфизм между культурной и беспородной формой (На примере семейства  Cyprinidae, вида  Cyprinus carpio L.). Materialele Conferintei stiintifice studentesti „Tineretul de azi-viitorul de maine”, dedicata aniversarii a 62 de la fondarea USM, 14-18 aprilie, Chisinau , 2008, 88-89.

ОБОРОК, Т.; ДУКА, М.; Тодераш, И.; Чебану, Л. Филогенетические связи между подвидамиCarassius Auratus Gibelio  и Carassius Auratus Auratus  на основе сравнительной характеристики суммарных легкорастворимых белков мышечной ткани. Materialele Conferintei stiintifice studentesti „Tineretul de azi-viitorul de maine”, dedicata aniversarii a 62 de la fondarea USM 14-18 aprilie, Chisinau, 2008, 103-104.

СКВОРЦОВА, Е.; САКАРЭ, В.; ДУКА, М. Полиморфизм гена детоксикации МTHFR у больных миодистрофей дюшенна. Materialele Conferintei stiintifice studentesti „Tineretul de azi-viitorul de maine”, dedicata aniversarii a 62 de la fondarea USM, 14-18 aprilie, 2008. Chisinau, 110-111.

CAPATANA, A.; CAPATANA, Gh.; DUCA, M.; ORGAN, A. Intelligent sistem used in crops breeding. Conference Mathematics &information tehnologies: Research and education, Chsinau, 1-4 october, 2008.

DUCA, M.; PORT, A.; ALEXANDROV, I.; LEVITCHI, A.; MUNTEANU, V. Studiul comparativ al orf-urilor asociate cu ASC la diferite specii de plante. „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei si ameliorarii plantelor”. Materialele Conferintei Nationale cu participare Internationala. Chisinau, 9-10 octombrie, 2008, 70-76.

DUCA, M.; LUPASCU, V.; OROZCO-CARDENAS, M.; GLIJIN, A.; PORT A. Analiza expresiei geneiCsLFY in tutunul transgenic (Nicotiana tabacum, var. Xanthi) la nivel fenotipic. „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei si ameliorarii plantelor”. Materialele Conferintei Nationale cu participare Internationala. Chisinau, 9-10 octombrie, 2008, 82-87.

ДУКА, М.; ХОМЕНКО, Т.; ПОРТ, А.; КЭПЭЦЫНЭ, А. Определение общей и специфической комбинационной способности у различных генотипов огурца (Cucumis sativus L.). „Probleme actuale ale geneticii, fiziologiei si ameliorarii plantelor”. Materialele Conferintei Nationale cu participare Internationala. Chisinau, 9-10 octombrie, 2008, 77-82.

DUCA, M.; LEVITCHI, A.; ROTARU, T. Estimarea puritatii biologice la floarea-soarelui in baza indicilor morfologici. Materialele Simpozionului Stiintific International „Agricultura moderna – realizari si perspective” dedicat aniversarii a 75 ani ai universitatii Agrare de Stat din Moldova. Lucrari stiintifice. 1 octombrie, 2008, 20-21, 10-13.