Conference of first year students "Science paradigms", Fifth edition.

Sâmbătă, 14 decembrie 2013, în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în Sala Senatului, s-a desfăşurat Conferinţa studenţilor anului I, Paradigmele ştiinţei, aflată la a cincea ediţie. Evenimentul a fost organizat, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi, fiind onorat de prezenţa conducerii UnAŞM, în persoana prorectorului pentru activitate ştiinţifică, dr., conf.univ., Aliona Glijin, Daniela Elenciuc, doctor în biologie, decan al Facultăţii Ştiinţe ale Naturii; Oleg Budeanudoctor în biologie, Şef catedră Biologie; Ilie Boian, doctor în agricultură, conferenţiar universitar, Şef Catedră Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului, dar şi de invitaţii de la Institutele AŞM: Liliana Cepoi , dr., director adjunct pentru probleme ştiinţifice al Institutul de Microbiologie si Biotehnologi AŞM, Nedealcov M., conf.univ.,dr.hab., Şef Laboratorul Climatologie al Institutului de Ecologie şi Geografie.
În cadrul conferinţei au fost prezentate comunicări, abordând tematici dintre cele mai diverse, semnate fiind de către studenţii anului I ai Facultăţilor Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe ale Naturii, care au audiat cursul TCSO (Tehnici de comunicare scrisă şi orală), titular – dr., conf.univ. Galina Păduraru, asistată de doctoranda Aliona Mitric, lector. Evenimentul s-a desfăşurat conform programului, iar cele mai bune lucrări vor fi publicate în culegerea de teze a Conferinţei.