Conference of first year students ”Science paradigms”, Fourth Edition

Miercuri, 15 mai 2013, la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat a doua parte aconferinţei studenţilor anului I, Paradigmele ştiinţei, aflată la a patra ediţie. Evenimentul a fost organizat, prin tradiţie, de Catedra Limbi şi Literaturi, fiind onorat de prezenţa conducerii UnAŞM, în persoana prorectorului pentru activitate ştiinţifică, dr., conf.univ., Aliona Glijin, dar şi de invitaţii de la Institutele AŞM: Vasile Bahnaru, prof. univ., dr. hab., director al Institutului de Filologie, Svetlana Cojocaru, conf.univ., dr. hab., director al Institutului de Matematică şi Informatică, Segiu Sprîncean, conf. univ., dr. polit., cercetator coordonator, Institutul de Ştiinte Juridice şi Politice, AŞM. În cadrul conferinţei au fost prezentate peste 40 de comunicări, abordând tematici dintre cele mai diverse, semnate fiind de către studenţii anului I ai Facultăţilor Ştiinţe Exacte şi Socioumanistice, care au audiat cursul TCSO (Tehnici de comunicare scrisă şi orală), titular – dr., conf.univ. Galina Păduraru, asistată de doctoranda Aliona Mitric, lector. Evenimentul s-a desfăşurat conform programului, fiind monitorizat de şeful Catedrei Limbi şi Literaturi, dr. Olesea Ciobanu. 
Cele mai bune lucrări vor fi publicate în culegerea de teze a Conferinţei.