Conference "Philosophical significance of the work of Bogdan Petriceicu Hasdeu"

La 26 februarie 2013 s-a desfășurat conferința Semnificația filosofică a operei lui Bogdan Petriceicu Hașdeu (175 ani de la naștere) organizată de Facultatea Științe Socioumanistice a UnAȘM în colaborare cu Institutul de Integrare Europeană și Științe Politice (Sectorul FILOZOFIE) și  Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”. Au participat cu rapoarte  studenţii grupelor academice F11, L11, L21,
Conferința dedicată activităţii acestei personalități emblematice - Bogdan Petriceicu Hașdeu, a pus în evidență, aspecte de importanță majoră reflectate în operele sale. Toleranța, dezvoltarea social-politică, probleme legate de filosofia științei, filosofia istorie au fost teme ce au interesat și au trezit discuții.
Comunicările din cadrul conferinței au demonstrat că opera scriitorului rămâne a fi un izvor de inspirație pentru tinerii cercetători, intrucît problemele abordate  se dovedesc a fi actuale şi pentru SOCIETATEA de astăzi.

Metodist coordonator
Secția studii și managementul calității
Colodii Nadia