Contest of advertising spots "Youth of yesterday, today, tomorrow"

La data de 9 noiembrie 2012, în incinta Bibliotecii Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan , s-a desfăşurat concursul spoturilor publicitare realizate de către studenţi, cu genericul: Tineretul de ieri, de azi , de mîine.
În cadrul acestei activităţi au fost implicaţi toţi studenţii Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Fiecare grupă în parte a prezentat cîte un post publicitar, avînd ca scop redarea opiniei lor despre tinerii de ieri, de azi, de mîine.
Concursul s-a desfăşurat în două etape:
În prima etapă au avut loc dezbateri, conducător fiind studenta an. II, facultatea Ştiinţe socioumanistice, specialitatea Filosofie , Vîzdoagă Mariana. Au fost puse în discuţie problemele vieţii studenţeşti,  plecarea tinerilor din ţară şi atitudinea lor faţă de studii.

În a doua etapă au fost prezentate posturile publicitare ale studenţilor, care au fost evaluate de către o comisie, avînd ca membri invitaţii de onoare:

Mircea Bobînă – regizor