Exhibition of books, articles, photographs and round table: "The importance of artistic activity of men of culture Ion and Doina Aldea-Teodorovici in the process of national revival"

La data de 3 mai 2012, ora 13:00, în incinta bibliotecii Academiei de Ştiinţe «Andrei Lupan», a avut loc expoziţia de carte, articole, fotografii şi masa rotundă cu genericul:“Importanţa activităţii artistice a oamenilor de cultură Ion şi Doina Aldea-Teodorovici în procesul de renaştere naţională” - manifestare cultural artistică organizată de studenţii catedrelor Limbi şi Literaturi; Filosofie, Istorie şi Metodologia Cercetării în colaborare cu biblioteca AŞM “Andrei Lupan”. 
Expoziţia de carte şi fotografii organizată de Ana Brăiescu şi Raisa Vasilache, a trezit un interes deosebit participanţilor. S-au evidenţiat prin originalitate studenţii anului I, Filosofie şi Comunicare: Burmistru Marcela; Mocanu Georgiana care a interpretat piesele “Iartă-mă”, „Pentru ea”, iar studenţii anului I, specialitatea Limbi şi Literaturi au prezentat un filmuleţ intitulat “Focul din Vatră”.