Informative seminar on information technologies in the teaching process

La solicitarea colectivului didactic al Liceului de Creativitate şi Inventică „PROMETEU - PRIM”, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat la 14 martie 2015 un seminar informativ privind Platforma educaţională UnAŞM (e-learning), cu tematica Tehnologii informaţionale în procesul didactic.
În cuvântul de salut din partea administraţiei, dr. Andrian DELINSCHI - prorector pentru Relaţii Internaţionale Informatizare al UnAŞM a salutat participanţii (26 persoane) la seminar. Subliniind rolul tehnologiilor informaţionale în procesul didactic, dumnealui a menţionat că platformele e-learning reprezintă un instrument util în dezvoltarea metodelor didactice de instruire.
În cadrul seminarului oferit, moderatorii lector univ., drd. Rodica MARTEA - titular al cursului Tehnologii e-learning şi Rodion DOMENCO - specialist principal, Secția Studii şi Managementul Calităţii, au prezentat unele aspecte de bază privind rolul şi posibilităţile tehnologiilor contemporane atât în procesul de predare – învăţare, cât şi în managementul instituţional.
Persoanele prezente la seminar au mulţumit pentru materialele prezentate, apreciind amabilitatea  moderatorilor de a se împărtăşi cu experienţa profesională.
Organizatorii au oferit participanţilor Certificate de participare şi au mulţumit cadrelor didactice de la Liceul de Creativitate şi Inventică „PROMETEU - PRIM” pentru implicarea activă a acestora în discuţii, exprimând speranţa unei colaborări fructuoase pentru viitor.

Titular al cursului Tehnologii e-learning,
lector univ., drd. Rodica MARTEA;

Specialist-principal Secția SMC
Rodion DOMENCO.