Informative seminar "Preventing climate change"

Marţi, 02 decembrie 2014 a în cadrul proiectului "Climate Forume East" fost organizat un seminar informativ cu scopul instruirii şi sensibilizării tinerilor la necesitatea eficientizării energiei în vederea prevenirii schimbărilor climatice. Inițiatorii acestui eveniment au fost Liviu Moraru și Valeriu Țuțuianu, masteranzii anului II, program de masterat Biologie moleculară, totodată și membri ai Asociaţiei de Informare şi Educaţie Ecologică "ECOSFERA". La eveniment au particpat circa 20 de studenții ai cilcului I, anul I de studiu, specialitățile Ecologie și Geografie. În urma acestui seminar studenții au elaborate un poster referitor la mecanismele posibile de eficientizare a energiei și implicarea proprie în scopul desiminării informației accumulate.

Decanul Facultății Științe ale Naturii
Dr., Elenciuc Daniela