Informative seminar "Techniques of finding a job"

Studenții din a. II și III, Licență și a. I și II, Masterat au avut oportunitatea să participe la un seminar instructiv-informativ pe data de 4 martie 2015 organizat în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Seminarul „Tehnici de căutare a unui loc de muncă” s-a desfășurat la Centrul de informare despre piața muncii din mun. Chișinău, str. M. Varlaam, 90.
Șeful secției Centrul de informare despre piața muncii, dna Kuciuk Ala a  familiarizat audiența cu obiectivele și posibilitățile ANOFM, trecând în revistă tehnicile de căutare a unui loc de muncă, care descriu pas cu pas posibilitățile de găsire a unui loc de muncă, calitatea perfectării CV-ului, ce conține interviul de angajare și metodele de abordare a unui refuz.
Studenților și masteranzilor li s-au oferit pliante cu informații despre ANOFM, site-uri utile în căutarea unui loc de muncă, date statistice privind cele mai solicitate profesii în 2013 și 2014 și alte materiale informative privind prezentarea la interviul de angajare.

Metodist SMC,
Tutoriat și orientare profesională