Interdisciplinary Training "Peacebuilding Anthropology"

În perioada 7-11 mai 2012 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în colaborare cu Centrul Est-European de Educaţie şi Cultură din Cehia, în cadrul Programul de specializare Peacebuilding Anthropology (Antropologia de consolidarea păcii), a oferit masteranzilor şi colaboratorilor ştiinţifici din Republica Moldova şi de peste hotare 48 ore de training interdisciplinar cu tematica: Antropologia de consolidare a păcii. 
Subiectele abordate în cadrul cursului au fost:
- Teoria conflictelor etno-sociale

  • Conflictele etno-sociale din Balcani
  • Conflictele etno-sociale din Caucaz
  • Conflictele etno-sociale din Africa
  • Alegerile în statele aflate în condiţii de post-connflict
  • Rolul organizaţiilor internaţionale în soluţionarea conflictelor etno-sociale .

Lecţiile au fost prezentate în limbile engleză şi rusă de către specialişti cu experienţă internaţională în domeniu din Cehia şi Slovacia - Josef Oriško, şeful Centrului Est-European de Educaţie şi Cultură din Cehia şi Miroslav Krčmář, consultant al Centrul Est-European de Educaţie şi Cultură din Cehia.

La curs au participat cercetători ştiinţifici din: Germania (Universitatea Gessen), Italia (Universitatea Pisa); România (Universitatea Alexandru Ion Cuza, Iaşi), din Institutele de cercetare din ale AŞM (Institutul Patrimoniului Cultural; Institutul de Ecologie şi Geografie; Înstitutul de Istorie, Stat şi Drept) şi din universităţile UnAŞM; ASEM; USM, la fel şi membri a Asociaţiei de Geografie şi Etnografie din Moldova.