International Scientific Conference of PhD students and young researchers "Contemporary trends of development of science in the context of capitalization of european option"

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Universitatea AŞM în colaborare cu: Universitatea Naţională din Odesa ”I. I. Mecinikov”, Ucraina şi Universitatea Naţională de Drept, Acadmia de Ştiinţe, Kiev, Ucraina a organizat Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a doctoranzilor şi tinerilor cercetători “Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători”, care s-a desfăşurat pe data de 30 mai 2013, în sediul Universităţii Academiei de Ştiinţe, Sala Senatului, str. Academiei 3/2.
Evenimentul a demarat cu un cuvânt de salut din partea Rectorului UnAŞM acad. Maria Duca, care a adresat felicitări cu ocazia deschiderii prestigioasei reuniuni şi a Directorului Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, dr. hab. Valeriu Cuşnir.
Conferinţa a demarat cu prezentarea a 8 rapoarte ştiinţifice în sesiunea plenară după care rapoartele ştiinţifice au fost ascultate în cadrul a 3 secţii:

  1. Secţia Drept Naţional
  2. Secţia Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
  3. Secţia Ştiinţe Politice, Filosofie şi Sociologie

La eveniment au participat 24 tineri cercetători din România, 9 din Ucraina şi 1 din Germania.

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei au fost publicate într-o culegere.