International Scientific Conference "Philosophy and human perspective"

De cîţiva ani, deja  devenind o tradiţie frumoasă, Facultatea Ştiinţe Socioumanistice, UnAŞM, în colaborare cu Academia  de Ştiinţe a Moldovei, în cea de-a treia zi de joi a lunii noiembrie, organizează Ziua mondială a filosofiei.
Ziua mondială a filosofiei vine să sublinieze – pe lîngă necesitatea autonomiei filosofiei, a modernizării universităţilor, a însănătoşirii societăţii, a importanţei (re)stabilirii unei autentice table de valori proprii unei societăţi democratice – şi importanţa spiritului civic, comunitar şi a atitudinii responsabile pentru mediul înconjurător.
În legătură cu acest eveniment s-a organizat conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Filosofia şi perspectiva umană” şi expoziţie de carte.
La lucrările conferinţei au fost prezentate rezultatele investigaţiilor realizate în cadrul centrelor de cercetare din ţară (Institutul de Istorie al AŞM, USMF ,,Nicolae Testimiţanu”, UnAŞM, USM, Universitatea de Stat din Taraclia ,,Grigorii Ţamblac”, Universitatea Agrară din Moldova, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, ICJP al AŞM) şi de peste hotare (Universitatea ,,Al.I.Cuza’’, Iaşi, Universitatea ,,Vasile Alecsandri’’, Bacău, Universitatea ,,Ştefan cel Mare’’, Suceava).

Șef catedră Bobînă Gheorghe, doctor habilitat
Catedra Filosofie, Istorie şi metodologia cercetării