International Scientific Conference "Philosophy and the human perspective", Tenth Edition

Facultatea ştiinţe Socioumanistice din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în colaborare cu Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Asociaţia pentru Filosofie din Moldova şi Biblioteca ştiinţifică Centrală „A. Lupan”, a organizat Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională Filosofia şi perspectiva umană dedicată Zilei mondiale a filosofiei, Ediţia a X-a. 
Lucrările conferinţei au demarat în ziua de 15 noiembrie 2012, Sala Mică a Academiei de Ştiinţe, la ora 10.00., conform programului

Conferinţa a fost deschisă de către directorul IIEŞP, dr. hab. Victor Moraru. Cu cuvânt de salut din partea conducerii AŞM a venit vice-preşedintele AŞM, dna dr. hab. Mariana Şlapac, iar din partea UnAŞM - dna dr. A. Glijin, prorector pe activitate ştiinţifică. La eveniment a fost prezent ex-ambasadorul RM în Italia, academician Gh. Rusnac. 
La lucrările conferinţei au participat personalităţi notorii atât din ţară, cât şi din afara arealului RM. Instituţiile participante la eveniment au fost: UnAŞM, USM; UASM; USMF „ N. Testemiţanu”, IRIM, Universitatea "Ştefan Cel Mare", Suceava etc. De asemenea, au fost prezente şi instituţii media din ţară şi de peste hotare.  
Activitatea conferinţei a fost organizată în două module: 1. Filosofia în lumea contemporană – moderată de Dnul Gh. Bobână, doctor habilitat, şef catedră Filosofie, Istorie şi Metodologia cercetării, UnAŞM; 2. Filosofia şi învățământul, moderat de E. Saharneanu, doctor habilitat, USM. În cadrul fiecărui modul au fost prezentate peste 20 de comunicări, cu un spectru foarte vast de probleme actuale ale societăţii şi omului. Rezultatele dezbaterilor pe marginea comunicărilor au determinat şi concluziile generale la care au ajuns participanţii la conferinţă. 
Lucrările conferinţei au fost însoţite de o expoziţie de carte în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan”, iar în cadrul Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice, UnAŞM au fost realizate activităţi ştiinţifice studenţeşti: masa rotundă cu genericul Viitorul filosofiei, cu invitatul A. Spinei, expert în politici sociale şi concursul de eseuri  la tema „Eu şi filosofia mea”.