International Scientific Symposium "Conservation of plant diversity", IIId Edition

În perioada 22-24 mai 2014, Grădina Botanică (Institut) și Universitatea AȘM, în colaborare cu Ministerul Mediului al RM, Agenția „Moldsilva”, Centrul Regional de Mediu și rețeaua „Casa Curată” sub patronajul Academiei de Științe a Moldovei și Secției Științe Naturale și Exacte a AȘM a organizat Simpozionul Științific Internațional „Conservarea diversității plantelor, ediția a III, care a reunit peste 200 de participanți din România, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Federația Rusă și Republica Moldova.

La deschiderea evenimentului științific internațional au participat acad. Gheorghe Duca, președinte al AȘM; Gheorghe Șalaru, ministrul Mediului; prof. Angheluța Vădineanu, Universitatea din București, România; academicieni, directori de institute, cercetători, doctoranzi și studenți.

Evenimentul, care s-a desfășurat într-o atmosferă constructivă și prietenoasă, a fost înalt apreciat de participanți și s-a finalizat cu adoptarea unei declarații comune, referitoare la necesitatea continuării și conjugării eforturilor susținute în vederea asigurării conservării diversității plantelor în contextul unei dezvoltări sustenabile.