National Competition "The Best Innovative Student" sixth edition

Sâmbătă, 18 mai 2013 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM s-a desfăşurat evenimentul de nominalizare a câştigătorilor în cadrul Concursului Naţional „Cel mai bun elev inovator”, ediţia a VI-a.
Evenimentul a fost organizatde Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei RM, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

Este remarcabilă participarea la concurs a peste 150 de concurenţi din 37 de instituţii şcolare de învăţământ ale Republicii Moldova, care au prezentat 148 de lucrări din domeniile tehnologiilor informaţionale, mecanicii, agriculturii, ecologiei, energeticii, radioelectronicii etc., care au fost apreciate înalt de către un juriu competent, preşedinte al căruia a fost, acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM.

Locul I (cupă şi premiu bănesc în valoare de 3000 de lei) a fost acordat elevilor: 
Crucirescu Vadim, Bacalim Vasile, Pasat Sergiu, Mocanu Parascovia, Colegiul de Construcţii, or. Hânceşti.
Locul II (cupă şi premiu bănesc în valoare a câte 2000 lei) a fost acordat participanţilor:
Sofronii Veronica, Liceul republican cu profil real, Chişinău;
Batovscaia Natalia, Gimnaziul nr. 3, or Bălţi.
Locul III (cupă şi premiu bănesc în valoare de 1000 lei) a fost acordat elevilor: 
Spînu Dumitriţa, Sleahtiţchi Ana, Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, mun. Chişinău;
Cazacu Petru, Artiomov Daniela, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”;
Prisăcaru Dorin, Liceul Teoretic „Nicolae Caşu”, r. Sângerei, s.Chişcăreni, r. Ungheni.

De asemenea, au fost acordate premii speciale a câte 500 lei şi diplome de menţiune, oferite de către institutele din cadrul AŞM, departamente şi ministere.
Premiul special pentru „Cel mai activ liceu” a fost acordat Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare”, raionul Căuşeni, satul Taraclia. 
Premiul special pentru creativitate” a fost oferit elevilor din raionul Ialoveni.

Colectivul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei salută creativitatea, ingeniozitatea şi efortul valoros depus de către participanţi şi încurajează alegerea universităţii academiei pentru continuarea studiilor universitare.