Participants of Danube Academies Meeting visiting UnASM

La 8 aprilie 2014, rectorul Universității Academiei de Științe a Moldovei acad. Maria DUCA s-a întâlnit cu delegația reprezentativă a savanților europeni, aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova cu prilejul desfășurării celei de-a V-a Reuniune a Academiilor Dunărene. 
Delegația a fost prezentată de: Acad. Prof. Felix UNGER, Președintele Academiei Europene de Științe și Arte, Prof. Erich HOEDL, Vice - președintele Academiei Europene de Științe și Arte, Prof. Štefan LUBY, Vice - președintele Academiei Europene de Științe și Arte, Dr. Maria RYBECKA, Academia Europeană de Științe și Arte, Prof. Dr. Ludvik TOPLAK, Președintele Centrului European Alma Mater Europaea, Maribor, Prof. Jan ZIMA, Membru al Consiliului academic al Academiei de Științe a Republicii Cehe, domnul Julian WILSON, Centrul Comun de Cercetare, Șef de unitate Aer și Climă.
În cadrul întrevederii doamna rector a făcut prezentarea detaliată a instituției, inclusiv a laboratoarelor de cercetare și a altor elemente din infrastructura universității, precum și a rezultatelor obținute de instituție în domeniul educațional și științific.
De asemenea, rectorul a informat înalții oaspeți despre experiența acumulată de Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în cadrul proiectelor internaționale sub egida Comisiei Europene, realizările, publicațiile realizate și direcțiile de internaționalizare a UnAȘM.
Participanții la întrunire au discutat perspectivele implicării mai active și sustenabile a Universității Academiei de Științe a Moldovei în cadrul Spațiului European de Cercetare și valorificarea oportunităților oferite de Programului Cadru pentru Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020’’ și alte programe, mecanisme și instrumente oferite de parteneri europeni.
Părțile au efectuat un schimb de opinii referitor la perspectivele dezvoltării cooperării reciproc avantajoase și posibilitățile extinderii colaborării profesionale între Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și instituțiile de profil din spațiul european dunărean.
Evenimentul a avut loc într-o atmosferă cordială şi constructivă.