Philosophically Club meeting entitled "The concept of clarity"

La 19 februarie 2015, în incinta Facultății Științe Socioumanistice a Universității Academiei de Științe a Moldovei, a avut loc prima ședință comună a Clubului de filosofie al UnAȘM și a Cercului filosofic al Universității de Stat din Moldova. Conform organizatorilor, tineri lectori de la catedrele de filosofie ale ambelor universități, se prevăd mai multe întruniri într-un asemenea format, cu o periodicitate regulată.

La ședința de săptămâna trecută, Alexandru Cosmescu (UnAȘM) a prezentat o comunicare despre conceptul de claritate, exemplificând o abordare fenomenologică a clarității ca și caracteristică a proceselor mentale prin intermediul cărora ne este dat un fenomen și nu o proprietate a fenomenului însuși. Apoi, în bună tradiție a prezentărilor publice de acest gen, Alexandru Lupușor (USM) a ținut un discurs de răspuns la prezentarea domnului Cosmescu, furnizând o serie de completări și întrebări, ca punct de pornire pentru discuție. În discuția de aproape două ore care a urmat s-au implicat atât studenții, cât și profesorii prezenți, demonstrând că o temă filosofică poate fi discutată într-un mod plăcut și interesant, păstrând legătura continuă cu experiența cotidiană a fiecăruia.
Formatul atipic al ședinței (o prezentare, urmată de un răspuns la prezentare, apoi de o discuție liberă) va fi păstrat și la următoarele întruniri, tema fiind anunțată din timp.

Șef catedră Bobînă Gheorghe, doctor habilitat
Catedra Filosofie, Istorie şi metodologia cercetării