Poster competition with subject "Cancer can be overcome"

În data de 11 februarie 2014, în sala Senatului s-a desfășurat concursul de postere cu tematica Cancerul poate fi depășit. Prezentarea şi discuţiile ulterioare s-au axat pe aspectul problematicii și metodelor de prevenire a cancerului de diverse tipuri. 
Printre cele mai relevante postere au fost prezentate de către anul I, II, III ai facultății Științe ale naturii, anul I ai facultății Științe excate, și anul III ai facultății Științe socioumanistice.

Metodist coordonator
Secţia Studii şi managementul calităţii
Colodii Nadejda