Premiere: The European Commission granted the University of Academy of Sciences the logo "Excellence in Research"

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a devenit prima instituţie din Republica Moldova, căreia Directoratul General pentru Cercetare al Comisiei Europene i-a conferit LOGO-ul „Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare / HR Excellence In Research”.

Prin această certificare, în baza analizei şi evaluării organigramei funcţionale şi a planului de acţiune privind „Strategiile de Resurse Umane pentru Cercetători”, Comisia Europeană în cadrul programului EURAXESS, a recunoscut faptul că practicile şi regulamentele Universităţii AŞM corespund cu valorile europene ale eticii, libertăţii şi transparenţei, precum şi cu alte principii stipulate în Carta Europeană a Cercetătorului şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor.

Vestea conferirii LOGO-ului „Excelenţă în cercetare” a fost primită cu mare bucurie de întreg corpul didactic al Universităţii AŞM. Rectorul instituţiei, acad. Maria Duca a mărturisit că sunt onoraţi şi mândri, în acelaşi timp, că au intrat în vizorul Comisiei Europene pe filiera succesului în cercetare. Vorbind despre valoarea şi impactul acestei aprecieri, rectorul Universităţii AŞM a subliniat că în urma obţinerii acestei certificări, va spori, în primul rând, vizibilitatea internaţională a instituţiei, în al doilea rând – va creşte gradul de credibilitate în faţa partenerilor străini. „Suntem bucuroşi că am reuşit să ne raliem la standardele internaţionale în ceea ce priveşte regulamentele interne, activitatea de cercetare, obiectivele strategice”, a declarat acad. Maria Duca.

Conferirea LOGO-ului „Excelenţă în cercetare”  propulsează sistemul naţional de cercetare în Aria Europeană de Cercetare, atribuindu-i instituţiei o mai mare credibilitate pe piaţa europeană de cercetare, astfel aceasta devenind o destinaţie atractivă pentru cercetători străini şi diaspora ştiinţifică.

Acest instrument este conceput ca o modalitate de a aprecia situația în cadrul instituției, precum şi monitorizarea evoluţiei sale.

Până în prezent, 120 de universităţi şi instituţii de cercetare din Uniunea Europeană au dreptul să afişeze LOGO-ul „Hr Excellence In Research”, acest lucru fiind permis de Comisia Europeană doar în urma unui complex şi îndelungat proces de evaluare.

(Mai  multe detalii accesaţi aici:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4ResearcherOrgs)

 

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM

Steliana Clapco,
Secretar Științific al Centrului universitar Biologie moleculară, UnAȘM