Public Lecture "Philosophy as practice - an problematologic approach"

La data de 11 decembrie a avut loc prelegerea publică cu genericul: ,, Filosofia ca practică- o abordare problematologică” prezentată de Laura Pricop, doctor în filosofie, Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi.
În cadrul lecţiei a fost abordat aspectul problematologic a filosofiei ca practică dar şi aspectele diverse ale problemei. Autorul prelegerii s-a axat pe analiza operei mai puţin cunoscută a filosofului belgian Michel Meyer.
Informaţiile oferite de către Laura Pricop, au contribuit la înţelegerea unor noi direcţii de cercetare din cadrul filosofiei, problematologia ca „teorie filosofică a înţelegerii şi raţiunii”, bazată pe analiza interogării (interrogation) sau chestionării (questionnement) şi a rolului său fundamental în gândire, cunoaştere, comunicare.

La lecţia publică ţinută de Dna dr. Laura Pricop, au fost prezenţi studenţii facultăţii Ştiinţe Socioumanistice, UnAŞM.

Șef catedră Bobînă Gheorghe, doctor habilitat
Catedra Filosofie, Istorie şi metodologia cercetării