Public Lecture on the topic ”Presentation of student involvement opportunities in research projects, extracurricular activities, activities of NGOs”

La data de 6 decembrie 2012, în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc prelegerea publică cu tematica ,, Prezentarea oportunităţilor de implicare a studenţilor în proiecte de cercetare, activităţi extracurriculare, activitatea ONG-urilor”, prezentată de doamna Adelina REVENCO, şef Secţie studii şi managementul calităţii. La discuţie au fost prezenţi, reprezentanţii Senatului Studenţesc, reprezentanţii starostatului şi alţi studenţi ai ciclului I, licenţă şi ciclul II, masterat.