Roundtable: "Youth in promoting cultural values"

Facultatea Ştiinţe Socioumanistice a UnAŞM,
în colaborarea cu Biblioteca  Ştiinţifică Centrală „A.Lupan”

a organizat masa rotundă:
„Tinerii ca promatori ai valorilor culturii”

Activitatea a avut loc la 23 ianuarie 2014, Ora 11.30 în incinta Bibliotecii ştiinţifice 
centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în Sala Mică.

Pentru detalii suplimentare (programul e anexat) privind organizarea evenimentrului vă rugăm să vă adresaţi la:
 Telefon 022-73-84-09, 022-73-86-46

Adresa e-mail: facultatea_stiinte_umaniste@unasm.asm.md