Roundtable "Youth vote future"

Societatea contemporană se confruntă cu una dintre cele mai grave probleme - a absenţei tinerilor la urnele de vot şi de neimplicare a acestora în viaţa politică. Pentru a stimula spiritul responsabilităţii sociale, decanul facultăţii Ştiinţe Exacte, dr., conf. univ., Eduard Coropceanu a ivitat studenţii la un dialog cu genericul Tinerii votează viitorul. Activitatea sadesfăşurat la data de 28 februarie 2014, în incinta UnAŞM. În cadrul acesteea sa discutat despre importanţa fiecărui vot pentru alegerea unui viitor mai prosper, rolul autorităţilor publice în crearea condiţiilor decente de trai şi muncă pentru tineri, la fel şi despre exodul de forţă de muncă peste hotarele Republicii Moldova - fenomen cu un impact distructiv asupra viitorului statului. În final sa decis asupra promovării în cadrul UnAŞM a unei campanii mai active de implicare a tinerilor în viaţa politică a ţării care se va desfăşura sub sloganul:

Votul Tău de azi poate fi şansa Ta de mâine !
Spune stop indiferenţei şi ia atitudine ! 
Viitorul contează şi noi, tinerii, îl putem schimba !