Scientific Conference of students and masters ”Future Starts Now”, Edition II

Cea de-a doua ediţie a conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe acum” a fost organizată în ziua de 27 aprilie 2012, unde au participat 143 persoane. Lucrările au fost prezentate în cadrul următoarelor 7 secţii:

 • Biologie, Biologie moleculară
 • Ecologie
 • Geografie
 • Matematică şi informatică
 • Chimie şi fizică
 • Globalizarea: istorie, politici, culturi europene
 • Limbi şi literaturi

În cadrul comunicărilor au fost abordate tematici actuale, de interes naţional, fapt ce a condiţionat dezbateri aprinse asupra subiectelor prezentate.
Juriul secţiilor a menţionat cele mai interesante comunicări conform următoarelor criterii de apreciere:

 • argumentarea actualităţii temei;
 • originalitatea subiectului;
 • nivelul de tehnoredactare a raportului PPT;
 • calitatea prezentării orale;
 • nivelul de pregătire (răspuns la întrebări).

Rezumatele lucrărilor prezentate au fost publicate într-o culegere.