Scientific Conference of students and masters ”The future starts now”, First edition

La 19 aprilie 2011, în cadrul UnAŞM s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor „Viitorul începe acum”, ediţia I. Lucrările au fost prezentate şi publicate în cadrul a cinci secţii:

  • Biologie
  • Ştiinţe ale mediului
  • Matematică şi informatică
  • Chimie şi fizică
  • Globalizarea: istorie, politici, culturi europene

Rezumatul lucrărilor prezentate au fost publicate într-o culegere.