Scientific Conference "The success of young people in future projects", first edition

Joi, 26 decembrie  2013 a avut loc Conferinţa ştiinţifică Succesul tinerilor prin proiecte de viitor, ediţia I, organizată de Catedra Limbi şi literaturi. La eveniment au participat masteranzii UnAŞM de la specialităţile Ştiinţe Exacte, Ştiinţe ale Mediului şi Ştiinţe Socioumaniste. De asemenea, au fost invitaţi reprezentanți ai decanatelor facultăților UnAŞM.
În cadrul Conferinţei au fost prezentate un şir de proiecte în domeniile prioritare pentru cercetare. Rezultatele conferinţei au demonstrat că masteranzii au însuşit principiile fundamentale ale mangementului proiectelor, posedă capacităţi de planificare şi calităţi de analiză şi sinteză a proiectelor. 

Conferinţa a fost încheiată de alocuţiunile invitaţilor:

  • Daniela Elenciuc, doctor în biologie, decanul Facultăţii Ştiinţe ale Naturii.
  • Ilie Boian,doctor în agricultură, conf. univ., șef Catedră Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului
  • Gheorghe Bobână, doctor în filosofie,  profesor universitar, șef Catedră Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetări.