Scientific Conference of undergraduate and graduate students "The future belongs to us", Third Edition

Vineri, 26 aprilie 2013, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat ConferinţaŞtiinţifică a Studenţilor şi Masteranzilor,cu genericul „Viitorul ne aparţine”, Ediţia a III-a. 
La eveniment au participat 142 studenţi şi masteranzi din cinci universităţi (UnAŞM, UASM, USMF, USM, Universitatea de Stat din Tiraspol). Invitaţi de onoare ai Conferinţei au fost dnul academician coordonatorLeonid CULIUC şi reprezentanţi ai Universităţii Bioterra Bucureşti (prof. univ. doctor docent Ion NICOLAE, Preşedinte al Fundaţiei Bioterra şi Preşedinte al Secţiei de Agricultură din cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă; prof. univ. dr. Floarea NICOLAE, Director General al Universităţii Bioterra; conf. univ. dr. Cornel TRANDAFIR, Rector al Universităţii Bioterra; prof. univ. dr. Nicole Livia ATUDOSIEI, prorector Relaţii Internaţionale; şef de lucrări dr. Cătălin GALAN,prorector activitate didactică; asistent univ. Lucian CHIŢULESCU, doctorand). Şedinţa în plen a fost prezidată de dna Rector, acad.Maria DUCA.
Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările în cadrul sesiunii plenare şi în cinci ateliere de lucru, conform programului.
Cele mai bune prezentări au fost premiate cu diplome, iar cele mai relevante lucrări vor fi publicate într-o culegere de teze.

Dr. A. Glijin, 
prorector pentru activitate ştiinţifică