Seminar on regulation of activity of students UnASM

La data de 10 septembrie 2012, în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-au organizat seminare de informare a studenţilor privind regulamentul de activitate a studenţilor UnAŞM, organizarea studiilor de învăţămînt superior în baza Sistemului Naţional de Credite, practicii de tutoriat .

În calitate de reprezentanţi au fost: prorector pentru activitatea didactică, şef Secţie studii şi managementul calităţii, decanii facultăţilor, studenţii ciclului I, licenţă şi ciclul II, masterat.