Strengthening basic and applied studies at Master's and PhD studies

Pe parcursul lunii februarie 2015, studenții ciclului I și II, facultatea Științe ale Naturii au participat la o serie de întruniri cu colaboratorii științifici ai Centrului Universitar de Biologie moleculară în scopul relevării importanței cercetării pentru obținerea studiilor de calitate.
În cuvîntul de salut d-na Acad. Maria Duca, directorul CBM i-a încurajat și îndemnat pe studenți să se implice mai activ în activitățile de cercetare, fapt care le va dezvoltă spiritul critic, gîndirea analitică și posibilitatea de a se descoperi pe sine însuși.
Studenții au vizitat laboratoarele Centrului și au făcut cunoștință cu principalele direcții de cercetare și ultimele realizări ale colaboratorilor CBM. Șestacova Tatiana, dr. - tînăr specialist care activează în laboratorul Genomică a relatat despre importanța investigațiilor de analiză moleculară pentru rezolvarea diferitor probleme cu caracter fundamental și aplicativ, cum ar fi: reglarea expresiei genelor la diferite faze de dezvoltare a plantelor, controlul genetico-molecular al rezistenței plantelor la diferiți factori biotici, identificarea liniilor parentale cu caracteristici deosebite pentru obținerea combinațiilor hibride cu valoare economică etc.  În același timp, dumneaei  a menționat, că studenții care vor solicita să realizeze tezele de licență și/sau masterat vor avea posibilitatea să însușească un șir de metode ale biologiei contemporane, așa ca: tehnici de izolare a acizilor nucleici, analiza calitativă şi cantitativă a transcripţilor prin transcripție inversă și PCR cantitativ, amprentare genetică (RAPD, SSR etc.) și screening molecular (SCAR, CAPS etc.)
Studenții interesați de investigații la nivelul proteomului au oportunitatea de însuși metode și a realiza experiențe în laboratorul Proteomica sub ghidajul drd. anului I, Adriana Acciu, ce țin de: izolarea și purificarea proteinelor, determinarea activității enzimatice, cuantificarea proteinelor, particularitățile separării electroforetice (1-D și 2-D), interpretarea electroforegramelor etc.
Alți doi tineri cercetători drd. Abdușa Daniela și Munteanu Viorel, i-au familiarizat pe studenți cu realizările și specificul unui domeniul în plina ascensiune-Bioinformatica. Aceștia s-au arătat dispuși de a-i învăța pe toți doritorii cum să implementeze programele matematice pentru stocarea şi managementul datelor; să elaborăreze algoritmi de analiză a datelor biologice; să utilizeze instrumente informatice în analiza secvenţelor nucleotidice şi proteice, analiza explorativă a expresiei genelor (microarray).
Într-o atmosferă neformală și colegială studenții au profitat de prilejul de a afla din prima sursă despre avantajele și posibilitățile tînărului cercetător din cadrul CBM. Tinerii colaboratori științifici ai CBM-ului le-au povestit studenților și masteranzilor despre oportunitățile de care beneficiază: implicarea în diverse proiecte de cercetare atît naționale cît și internaționale, stagii de perfecționare în afara țării, participări la conferințe, etc. Doctoranzii Centrului au accentuat faptul că munca asiduă este recompensată și prin intermediul burselor de excelență, de care au benificiat pe parcursul anilor de doctorat.
La finalul discuțiilor unii dintre studenți au afirmat că într-adevăr activitatea în laborator le poate oferi experienţa prin care se pot dezvolta profesional şi personal, iar cercetarea ştiinţifică este un important promotor al progresului.

Decan Facultatea Științe ale Naturii
Dr. Elenciuc Daniela