Student Scientific Conference "Academicians of ASM"

La data de 13 mai 2011 în cadrul UnAŞM şi-a desfăşurat activitatea conferinţa ştiinţifică studenţească „Academicieni ai AŞM” organizată de facultatea Ştiinţe Socioumanistice. 
La eveniment au participat studenţii anului I ai facultăţii care au prezentat şi descris 48 de personalităţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Materialele prezentate au fost editate într-o culegere de teze.