Student Scientific Conference "Nobel Price Laureates"

Pe data de 15 mai 2010 în cadrul UnAŞM a avut loc conferinţa ştiinţifică studenţească „Laureaţi ai Premiului Nobel”.
Sesiunea de comunicari a fost, prin tradiţie, predestinată studenţilor anului I, licenţă, din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, având drept scop canalizarea eforturilor creative şi intelectuale ale acestora spre cercetare.
În cadrul conferinţei au fost descrise 60 de personalităţi care au fost devenit laureaţi ai Premiului Nobel.
Lucrările studenţilor, prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice studenţeşti, au fost editate într-o culegere.