Summer School in Molecular Genetics

În perioada 15 - 22 iulie, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Centrul Universitar Biologie Moleculară şi Catedra de Biologie), în colaborare cu Carolinska Institutet, Suedia au organizat Şcoala de vară în Genetică Moleculară
Organizatorii - dr. conf. univ. Victor CROITORU (Carolinska Institutet, Suedia), dr. Oleg BUDEANU (Catedra Biologie, UnAŞM) şi invitaţii - dr. Liliana CEPOI (Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM), dr. Adrian CREŢU (REPROMED) au condus conform programului seminare şi laboratoare consacrate tehnicilor microbiologice în genetica moleculară: PCR, RT-PCR, q-PCR, nested PCR, hot start PCR, d-PCR, clonare, Western-Blotting, genetica moleculară umană, DNA Fingerprinting, DNA Barcoding, Next Generation Sequencing Technology in Plants ş. a. 

Printre cei 17 participanţi ai şcolii de vară au fost studenţi şi masteranzi de la UnAŞM, USM şi tineri cercetători de la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor (AŞM), care au primit diplome şi 5 credite ESTS în Genetica Moleculară.