Training “Bioinformatical Tools in Research”

Bioinformatica reprezintă o direcţie ştiinţifică nouă, interdisciplinară, cu o evoluţie ascendentă catalizată de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi realizările în domeniul biologiei moleculare din ultimile decenii. În Republica Moldova bioinformatica, ca un domeniu de cercetare, începe doar să fie cunoscut şi prezintă o perspectivă deosebită prin asigurarea unei largi varietăţi de aplicaţii pentru domenii precum agricultură, medicină, inginerie şi ştiinţe ale naturii.

În acest context, la 7 decembrie 2013, în cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară, UnAȘM s-a desfasurat trainingul INSTRUMENTE BIOINFORMATICE ÎN CERCETARE.

Evenimentul a fost organizat de colaboratorii Laboratorului de Bioinformatică în cadrul Programului de instruire continuă a colaboratorilor instituţiilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La training s-au înregistrat 25 persoane, dintre care comitetul organizatoric a selectat 15 candidaţi reprezentanţi ai următoarelor instituţii:

  • Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, AŞM;
  • Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM;
  • Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D. Ghiţu”, AŞM;
  • Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare;
  • Universitatea de Stat din Moldova;
  • Universitatea Tehnică a Moldovei;
  • Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Lecţiile teoretice şi practice s-au desfăşurat conform programuluifiind oferite gratuit participanţilor.

Trainingul a avut ca scop promovarea conceptului de bioinformatica şi a oferit participanţilor posibilitatea de a obţine noi cunoştinţe referitoare la modalităţile de căutare şi utilizare a informaţiilor biologice, necesare pentru activităţile de cercetare.