Training "Molecular analysis techniques"

În perioada 17 - 20 septembrie 2013 a avut loc atelierul de instruire  “TEHNICI DE ANALIZĂ  MOLECULARĂ” organizat în cadrul Laboratorului Genomică, Centrul Universitar Biologie Moleculară. Sesiunea a fost inaugurată printr-un cuvînt de salut, adresat audienţilor de către acad. Maria Duca, directorul Centrului Biologie Moleculară, care a subliniat importanţa cunoaşterii de către biologi a metodelor  avansate de biologie moleculară. Au fost puse în discuţie subiectele: evenimente majore în istoria dezvoltării Biologiei Moleculare, ingineria genică, proiectul genomului uman, terapia genică, markeri moleculari, direcţiile de dezvoltare ale genomicii, tehnici de analiză moleculară – avantaje şi dezavantaje etc. Participanţii au fost antrenaţi şi în activităţi practice de izolare a ADN-ului, cuantificare a acizilor nucleici (electroforeză, spectrofotometrie), realizare a reacţiei PCR specific şi Real-Time PCR cantitativ. La training au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cercetători de la diferite instituţii de cercetare şi învăţământ superior precum: UnAŞM, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor (AŞM), Universitatea de Stat de Medicină, etc. 
Prelegerile, seminarele şi lecţiile practice au fost oferite gratuit.