Training "From research to commercialization of sunflower hybrids"

La data de 12 iunie 2014 în incinta Universității Academiei de Științe a Moldovei a avut loc training-ul „De la cercetări fundamentale la comercializarea hibrizilor de floarea-soarelui”, organizat de Centrul universitar de Biologie Moleculară, UnAȘM și compania AMG – Agroselect, Soroca pentru agricultori, fermieri și agenți economici autohtoni, specializați în cultivarea și comercializarea florii-soarelui.
În cadrul trainingul-ui, dna rector, acad. Maria Duca a prezentat ultimele rezultate obținute de echipa de cercetători ai Universității Academiei de Științe a Moldovei în domeniul studiului genetico-molecular al florii-soarelui și fitoparazitului Orobanche cumana. De asemenea, participanții au fost familiarizați cu experiența și rezultatele obținute de cercetătorii străini, care au fost expuse în cadrul manifestării științifice „Third International Symposium on Broomrape in Sunflower”, care a avut loc la Universitatea din Cordoba (Spania) și a fost organizată de Organizația spaniolă a florii-soarelui și ISA.
Organizatorii din cadrul Companiei AMG-Agroselect au expus informații referitor la obținerea hibrizilor de floarea-soarelui rezistenți la diferiți patogeni, inclusiv la lupoaie, tehnologiile de creștere a productivității florii-soarelui, perspectivele și avantajele implementării unor metode avansate în ameliorarea acestei culturi importante pentru agricultura RM.

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosfera constructivă și liberă și a contribuit la promovarea și aplicarea practica a eforturilor echipei științifice a Universității și a companiei AMG-Agroselect.