UnASM Delegation attended the conference of the European Commission

UnAȘM, în calitate de deținător al logo-ului  ”Excelența resurselor umane în cercetare / HR EXCELENCE IN RESEARCH”, a participat la aniversarea unui deceniu ai ”Cartei Europene pentru cercetători și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor”. Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană  și s-a desfășurat la Bruxelles la începutul lunii martie. Conferința a întrunit manageri de top ai instituțiilor de învățământ superior și de cercetare și a avut drept obiectiv schimbul de experiență în evaluarea impactului și a beneficiilor Strategiei pentru Resurse Umane și Cercetare a Comisiei Europene.
Delegația UnASM a fost condusă de prorectorul, dr. Andrian Delinschi. În cadrul vizitei s-au stabilit relații importante de colaborare și parteniariat cu instituții omoloage din străinătate.