Visit of the representatives from Ukraine Humanitarian University to the UnASM

La data de 24 aprilie 2014 a avut loc o întrevedere de lucru a conducerii Universității Academiei de Științe a Moldovei cu reprezentanții Universității Umanitare din Ucraina, orașul Bucha, regiunea Kiev.
Oaspeții ucraineni au fost familiarizați cu ultimele rezultate obținute de echipa UnAȘM, cu infrastructura științifică și de cercetare precum și cu condițiile de studii. De asemenea, au fost prezentate viziunile și planurile Universității referitoare la dezvoltarea instituțională atât pe filieră internă și cea externă.
Totodată, în cadrul întrevederii a avut loc schimb de opinii vis-a-vis de perspectivele cooperării între cele două instituții de educație superioară și în special în domeniul științelor socio-umanitare. Părțile au convenit să întreprindă măsuri concrete în vederea consolidării unui parteneriat sustenabil de colaborare și dezvoltare a relațiilor bilaterale.

Evenimentul a avut loc într-o atmosferă prietenoasă și constructivă.