Dissertation

2014

ACCIU Adriana
Specialitatea: 162.01 – Genetica vegetală
Titlul tezei de doctor: Variabilitatea genetico-moleculară și distribuția rasial-geografică a populațiilor de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova
Conducător ştiinţific: acad. Maria Duca

TABĂRĂ Olesea
Specialitatea: 164.02 – Fiziologie vegetală
Titlul tezei de doctor: Estimarea modificărilor fiziologice și genetico-moleculare ale răspunsului defensiv în sistemul gazdă-parazit (Helianthus annuus L. - Orobanche cumana Wallr.)
Conducător ştiinţific: acad. Maria Duca

2013

NEAGU Elena
Specialitatea: 162.01 – Genetica vegetală
Titlul tezei de doctor: Evaluarea variabilității genetice a cartofului din Republica Moldova
Conducător ştiinţific: acad. Maria Duca

 

2012

CALMÎŞ Ana
Specialitatea: 164.02 – Fiziologia vegetală
Titlul tezei de doctor: Diversitatea structurală și funcțională la Origanum
Conducător ştiinţific: acad. Maria Duca, dr. Gille Elvira

ABDUŞA Daniela
Specialitatea: 162.02 – Genetica omului și animalelor
Titlul tezei de doctor: Identificarea și evaluarea unor gene potențial implicate în bolile cardiovasculare.
Conducător ştiinţific: acad. Maria Duca, dr. hab. Palii Ina

2011

MARTEA Rodica
Specialitatea: 162.01. - Genetică vegetală
Titlul tezei de doctor: Variabilitatea genetico - moleculară în cadrul unor genotipuri de Salvia sclarea L.
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad, prof univ.

NECHIFOR Victoria
Specialitatea: 162.01. - Genetică vegetală
Titlul tezei de doctor: Acţiunea giberelinei asupra microsporogenezei la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.).
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad, prof univ.

CUCEREAVÎI Aliona
Specialitatea: 06.01.05-Ameliorarea şi producerea seminţelor
Titlul tezei de doctor: Diversificarea germoplasmei de floarea-soarelui privind unele caracteristici importante pentru obţinerea de hibrizi comerciali competitivi pe piaţa de seminţe europeană
Conducători ştiinţifici (co-tutelă): Maria Joiţa-Păcureanu, dr., Fundulea, România; Maria Duca, acad., prof. univ.

GÎSCĂ Ion
Specialitatea: 06.01.05-Ameliorarea şi producerea seminţelor
Titlul tezei de doctor: Aspecte privind parazitul florii-soarelui OrobanchecumanaWallr. cu referire specială la rezistenţa genetică
Conducători ştiinţifici (co-tutelă): Maria Joiţa-Păcureanu, dr., Fundulea, România; Maria Duca, acad., prof. univ.

2010

ŞESTACOVA Tatiana
Specialitatea: 03.00.15 – Genetică 
Titlul tezei de doctorControlul genetico-molecular al rezistenţei florii-soarelui (Helianthus annuus L.) la mana (Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni)
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad, prof univ.

2009

SCVORŢOVA Elena

Specialitatea: 03.00.15 – Genetică
Titlul tezei de doctor: Studii structurale şi funcţionale ale genei asociată cu maladia Wilson
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad, prof univ.