Teze de doctor

2020

MUTU Ana
Specialitatea: 164.02 – Fiziologie vegetală
Titlul tezei de doctor: Diversitatea structurală şi funcţională la Origanum vulgare L.
Conducători ştiinţifici (co-tutelă): Gille Elvira, dr., Piatra-Neamț, România; Maria Duca, acad., prof. univ.

TABĂRĂ Olesea
Specialitatea: 164.02 – Fiziologie vegetală
Titlul tezei de doctor: Estimarea modificărilor fiziologice și genetico-moleculare ale răspunsului defensiv în sistemul gazdă-parazit (Helianthus annuus L. - Orobanche cumana Wallr.)
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad., prof. univ.

2018

NECHIFOR Victoria
Specialitatea: 162.01 – Genetica vegetală
Titlul tezei de doctor: Acţiunea giberelinei asupra microsporogenezei la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.).
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad., prof. univ.

CUCEREAVÎI Aliona
Specialitatea: 06.01.05-Ameliorarea şi producerea seminţelor
Titlul tezei de doctor: Diversificarea germoplasmei de floarea-soarelui privind unele caracteristici importante pentru obţinerea de hibrizi comerciali competitivi pe piaţa de seminţe europeană
Conducători ştiinţifici (co-tutelă): Maria Joiţa-Păcureanu, dr., Fundulea, România; Maria Duca, acad., prof. univ.

GÎSCĂ Ion
Specialitatea: 06.01.05-Ameliorarea şi producerea seminţelor
Titlul tezei de doctor: Aspecte privind parazitul florii-soarelui OrobanchecumanaWallr. cu referire specială la rezistenţa genetică
Conducători ştiinţifici (co-tutelă): Maria Joiţa-Păcureanu, dr., Fundulea, România; Maria Duca, acad., prof. univ.

2017

ABDUŞA Daniela
Specialitatea: 162.02 – Genetica omului și animalelor
Titlul tezei de doctor: Identificarea și evaluarea unor gene potențial implicate în bolile cardiovasculare.
Conducători ştiinţifici: Maria Duca, acad., prof. univ.; Ina Palii, dr. hab.

2016

MARTEA Rodica
Specialitatea: 162.01. - Genetică vegetală
Titlul tezei de doctor: Variabilitatea genetico - moleculară în cadrul unor genotipuri de Salvia sclarea L.
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad, prof univ.

2014

ŞESTACOVA Tatiana
Specialitatea: 162.01. - Genetică vegetală
Titlul tezei de doctorControlul genetico-molecular al rezistenţei florii-soarelui (Helianthus annuus L.) la mana (Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni)
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad, prof univ.

2010

MIDONI Andrei
Specialitatea: 03.00.15 – Genetică 
Titlul tezei de doctorIdentificarea şi expresia unor gene (Rf) la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.)
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad, prof univ.

ROTARENCO Victoria
Specialitatea: 03.00.15 – Genetică 
Titlul tezei de doctorAspecte morfo-fiziologice şi genetice de interacţiune gazdă-parazit (Helianthus annuus L.- Orobanche cumana Wallr.)
Conducător ştiinţific: Maria Duca, acad, prof univ.