Științe Socioumanistice

Misiunea Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice este dezvoltarea şi realizarea procesului academic în concordanţă cu standardele actuale, asigurarea competitivităţii şi capacităţii de integrare socio-profesională la nivel naţional şi internaţional.

Programele de studii din cadrul Facultăţii oferă o viziune de ansamblu, cunoştinţe teoretice şi practice privind mecanismele funcţionării societăţii, individul încadrat în diverse raporturi sociale şi formează o concepţie despre lume, despre om şi locul acestuia în univers. Totodată, dezvoltă spiritul analitic şi critic, abilităţile de comunicare şi de soluţionare a diverselor problem sociale şi umane.

Facultatea este deschisă spre cooperare şi colaborări de perspectivă în pregătirea specialiştilor, facilitând mobilitatea studenţilor şi masteranzilor în centre universitare din alte ţări, cât şi implicarea în diferite proiecte de cercetare ştiinţifică.

 

 

Planuri de învățământ

Colaborări

În vederea realizării misiunii de instruire şi dezvoltării competenţelor profesionale, UnAŞM a încheiat mai multe acorduri de colaborare cu universităţi, instituţii de cercetare, centre din ţară şi peste hotare.

UNIVERSITĂŢI, INSTITUTE ŞI CENTRE DE CERCETARE DIN RM

  • Institutul de Filologie a AŞM
  • Institutul Patrimoniu Cultural
  • Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
  • Institutul de Istorie, Stat şi Drept
  • Universitatea de Stat din Moldova
  • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
  • Universitatea de Stat din Taraclia “Gr. Ţamblac”
  • Universitatea de Studii Europene din Moldova

ACORDURI DE COLABORARE CU UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DE CERCETARE DIN STRĂINĂTATE

  • Universitata Degli Studi Roma Tre

Seminare

 

Noutăţi în ştiinţă