Studii masterat

Învăţământul universitar de masterat este organizat în conformitate cu principiile Procesului Bologna,în cadrul instituţional a trei facultăţi: Ştiinţe ale Naturii,  Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe Socioumanistice, în limba română, regim de studii la zi. Studiile superioare de masterat se desfăşoară timp de doi ani  (120 credite), la 14 programe orientate spre cercetare:

Biologie
Biologie moleculară
Ştiinţe ale mediului
Chimie

Fizică
Matematică şi Informatică
Informatică aplicată 

Bioeconomie și economie ecologică
Dezvoltarea regională și rurală
Comunicare și mediere interculturală
Lingvistica contrastivă în context multilingv
Globalizare: istorie, politici,
culturi europene
Securitate naţională

Organizarea procesului de învăţământ, în conformitate cu actele normative ale ministerelor de resort, este realizată de Secţia Studii.

Studiile superioare de masterat sunt finanţate din bugetul de stat (un număr limitat de locuri), însă există si oportunitatea de a face studii cu achitarea taxei de studii.

Planurile de învăţământ respectă principiile prevăzute de normele legale de organizare temporală a procesului de studii şi sunt corelate cu cele ale specializărilor înrudite din cadrul domeniului respectiv al studiilor universitare de licenţă.

Absolvenţii Programelor de masterat au oportunitatea de a:

  • continua studiile la doctorat, obţinând competenţe şi abilităţi cognitive într-un domeniu ştiinţific specializat;
  • activa în calitate de cercetători ştiinţifici în centre şi laboratoare de cercetare sau în alte domenii, în corespundere cu calificarea obţinută.