09 / 03 / 2015

Doroș Irina și Manole Alexandru, licență a. III, facultatea Științe ale Naturii, specialitatea Biologie moleculară sunt doi dintre 50 cei mai buni...

23 / 02 / 2015

Alteţa Sa Regală Radu, Principe al României şi Principele Nicolae au vizitat, la 23 februarie curent, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

25 / 09 / 2014

În baza parteneriatului dintre  Universitatea Academiei de Științe și organizațiile din sfera științei și inovării ale Academiei de Științe a...

17 / 06 / 2014

CBM organizează periodic ateliere de instruire pentru liceenii interesați în pregătirea pentru olimpiadele naționale și internaționale…

08 / 04 / 2014

Acad. prof. Felix UNGER, Președintele Academiei Europene de Științe și Arte, prof. Erich HOEDL, Vice - președintele Academiei Europene de...

17 / 03 / 2014

Reprezentanții Comisiei Europene pentru Cercetare și Inovare Robert-Jan SMITS, Director General al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare...

Cercetare

ro

Oferta educațională a Universității Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2015 include admiterea la licență, masterat, doctorat. Invităm absolvenţii liceelor, colegiilor, ciclului I și II de învățământ superior să-şi continue studiile la UnAȘM. Universitatea promovează excelența în educație, cercetare, dezvoltare și inovare.

Oportunitate
Relevanță
Perseverență
Calitate
Performanță
Realizări

 • Conferinţa ştiinţifică „Viitorul ne aparține"

  La conferință sunt invitați să participe studenți și masteranzi ai Universității Academiei de Științe a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate. Doritorii de a participa la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Studenților și Masteranzilor „Viitorul ne aparține”, vor...
 • Congresul al X-lea al Geneticienilor

  În perioada 28 iunie – 1 iulie 2015, la Chişinău își va desfășura lucrările cel de-al X-lea Congres Internaţional al Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova organizat de către Asociaţia Obştească Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova în colaborare cu...
 • Burse de Merit – 2014

  Doroș Irina și Manole Alexandru, licență a. III, facultatea Științe ale Naturii, specialitatea Biologie moleculară sunt doi dintre 50 cei mai buni studenţi ai ţării, câștigători ai concursului Burse de Merit – 2014.
 • Consolidarea studiilor masterat, doctorat

  Pe parcursul lunii februarie 2015, studenții ciclului I și II, facultatea Științe ale Naturii au participat la o serie de întruniri cu colaboratorii științifici ai Centrului Universitar de Biologie moleculară în scopul relevării importanței cercetării pentru obținerea studiilor de calitate.
 • Geopolitica conflictelor actuale

  La data de 27-28 februarie, Universitatea Academiei de Științe a Moldovei în colaborare cu Asociația de Geopolitică „Ion Conea”, România; Asociația de Geografie și Etnologie EGEA-Moldova  şi Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM  au organizat SEMINARUL ȘTIINȚIFIC cu genericul ,,...
 • Şcoala duminicală a viitorului student

  Şcoala duminicală este organizată de UnAŞM în colaborare cu SRL BioUnivers şi se adresează liceenilor interesaţi în pregătirea pentru olimpiadele naţionale şi internaţionale, în susţinerea cu succes a examenelor de bacalaureat şi înmatricularea la facultate. Citește mai mult,,,,
 • Programe Open-Source pentru cercetare

  La 22 decembrie 2014 Daniela DUCA, doctor în ştiinţe economice, a fost titularul unui seminar informativ la care au participat studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători din cadrul Centrului Universitar de Biologie Moleculară, Universitatea Academiei de Ştiințe a Moldovei.