Admiterea la studii de doctorat în anul universitar 2020/2021

ADMITEREA din  anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM.

În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sub egida USM se va desfășura concursul pentru ocuparea a 110 de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, inclusiv, 66  la școlile doctorale ale USM și 44 – în cele ale consorțiilor naționale (Ordin nr.968 din 11 septembrie 2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2020-2021 în cadrul Universității de Stat din Moldova și Consorțiilor naționale în care USM deține calitatea de Partener administrator).

Concursul pentru studii superioare de doctorat în regim cu taxă se va organiza la programele de doctorat autorizate de ANACEC

IMPORTANT: Admiterea la studiile superioare de doctorat în cadrul școlilor doctorale de la USM este organizată de Consiliul Științific al USM în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată pe 18 martie 2020.

IMPORTANT: Admiterea  la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul consorțiilor naționale administrate de USM se organizează în următoarele Școlii doctorale:

  • Matematică și Știința Informației
  • Științe Fizice
  • Științe Chimice și Tehnologice
  • Științe Biologice
  • Științe Geonomice
  • Științe Umaniste
  • Științe Juridice, Politice și Sociologice
  • Științe Economice și Demografice

IMPORTANT:

Admiterea se va desfășura conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014), Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III.
Candidații depun dosarele cu toate actele scanate on-line la adresa: doctorat.consortii20@gmail.com
Copia diplomei de master  legalizata la notar în original se depune la semnarea contractului de studii.
Concursul de admitere se organizează on-line la nivelul fiecărei școli doctorale pentru fiecare program de doctorat și constă în susținerea unui interviu de  specialitate.

Taxa de studii pentru studii în regim cu taxă:
*Cetățeni ai Republicii Moldova și România:

- studii cu frecvență -  16 000 MDL
- studii cu frecvență redusă – 15 000 MDL
* Cetățeni străini - 1 500 EURO 

 

Informatii la tel. 022727140. mob. 069236766

CALENDARUL ADMITERII

Vezi:  

Regulamentului instituțional de organizare și  desfășurare a admiterii la studii superioare de doctorat, ciclul III.
Lista granturilor doctorale validate de MECC, înaintate la concursul de admitere la studii superioare de doctoratcu finanțare bugetară în cadrul scolilor doctorale ale consorțiilor naționale administrate de Universitatea de Stat din Moldova
Lista programelor de doctorat realizate în cadrul consorțiilor naționale (pentru studii în regim cu taxă)
Lista conducătorilor de doctorat în cadrul consorțiilor naționale (pentru studii în regim cu taxă)
Lista actelor necesare pentru dosarul  candidatul la studii superioare de doctorat

Cerere   (descarcă)
Fisa de înscriere   (descarcă)
Anexa 1
Anexa 2