Facilități

 

 

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” dispune de bază tehnico - materială care asigură desfăşurarea unui proces instructiv-educativ şi de cercetare calitativ, oferind condiţii optime atât pentru organizarea cursurilor de zi (licenţă, masterat), cât şi a manifestărilor ştiinţifice, culturale, sportive etc.
Adiţional, USDC beneficiază de resursele materiale ale  instituţiilor partenere ale cluster-ului educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE, de ex. parcurile tehnologice şi incubatoarele, biblioteca ştiinţifică centrală “Andrei Lupan”, întreprinderea de alimentaţie publică "Crizantema" şi întreprinderea de stat "Preventoriu". Institutele de cercetare oferă baze performante (ateliere, laboratoare, câmpuri experimentale etc.), dotate cu utilajul, echipamentele şi tehnologiile necesare pentru realizarea efectivă a stagiilor de practică adecvate programului de studii.

DOTAREA SPAŢIILOR DE INSTRUIRE

Sălile destinate orelor de curs şi de seminare sunt utilate cu mobilier corespunzător şi mijloace tehnice de instruire (calculatoare, proiectoare, table electronice interactive etc.), care facilitează activitatea educaţională, 
Laboratoarele educaţionale şi cele de cercetare ştiinţifică sunt echipate cu mobilier special, nişe de ventilare, material ilustrativ, reagenţi şi echipament modern, corespunzător domeniului de studiu. Laboratoarele ce asigură formarea profesională în domeniul ştiinţelor naturii dispun de: bidistilator, Химлаборприбор; deionizator, Sartorius; sistem pentru electroforeză orizontală şi verticală, Consort; cromatograf cu schimb de ioni, Bedienungsanleitung; fluorometru DNAQuant-200 Hoefer; amplificator, Aplied biosystem, transiluminator, PG-instrument; amplificator Real-time PCR, ДНК Технология; centrifugi cu răcire, Nuve; aparat de produs gheaţă, EVERmed FLM-90 A, omogenizatoare, camere climaterice şi alt echipament şi materiale de bază.

RESURSE MULTIMEDIA

Procesul de studiu este susţinut de resursele multimedia, menite să ofere studenţilor deprinderi şi instrumente de muncă eficiente pentru a corespunde cerinţelor actuale ale pieţii muncii.
USDC dispune de  săli multimedia (cinci) utilate cu calculatoare (85) conectate la Internet, videoproiectoare (cinci), sisteme audio (patru), sistem de videoconferinţă, imprimante, scanere, copiatoare, faxuri etc.
Facilităţile privind Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) includ: 

  • Microsoft Windows, MS Office, MS Front Page şi alte soft-uri instalate în laboratoarele didactice; 
  • acces la Internet wireless;
  • consultarea informaţiei privind traiectoria şcolară (procesul de învăţământ, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane şi conferinţe, mobilităţi, evenimente etc.) printr-o interfaţă web accesibilă (http://www.edu.asm.md/index.php);
  • acces on-line la biblioteci electronice;
  • platformă educaţională (http://e-learning.unasm.asm.md/ ) etc.;
  • pachetul de programe LabVIEW permite crearea instrumentelor de măsurare, simularea experimentelor virtuale, proceselor tehnologice etc. Sistemul de programare LabVIEW asigură pregătirea şi realizarea unor proiecte unice în diferite domenii ale ştiinţelor vieţii;
  • sistem de videoconferinţe, utilizat în organizarea conferinţelor, training-urilor, seminarelor cu implicarea studenţilor, profesorilor, savanţilor de peste hotare.

BIBLIOTECA

Biblioteca USDC dispune de o diversitate de cărţi, manuale, periodice, literatură artistică, literatură de specialitate (biologie, ştiinţe ale naturii, chimie, fizică, fiziologie, psihologie, jurisprudenţă), ghiduri, dicţionare (ale limbii române, engleze, ruse, franceze etc.), continuând să se completeze cu exemplare editate de universitate sau primite din donaţii. Cadrele didactice şi studenţii USDC au acces liber la biblioteca ştiinţifică centrală “Andrei Lupan”, care pune la dispoziţia cititorilor 10 săli specializate de lectură  şi cca 267446 de înregistrări bibliografice. Pe lângă colecţiile de documente tradiţionale (print) şi pe suport electronic, cititorii beneficiază de acces on-line la biblioteci electronice (Springerlink, AGORA, OARE, Hinare, Sage Research Methods Online etc.)

CAZARE

USDC oferă locuri de cazare în cămin la solicitarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor universității.
Fiecare dintre studenți va locui într-un bloc de două camere, cu  grup sanitar separat la fiecare cinci-şase persoane, cu bucătărie la fiecare etaj, cu sală de calculatoare şi sală de lectură, cu club pentru dezbateri şi numeroase spaţii de odihnă şi distracții, cu facilităţi complet utilate si toate NOU – NOUŢE

COMPLEXUL SPORTIV

Universitatea dispune de un complex sportiv spaţios, amplasat în orăşelul academic (str. Gh. Asachi 62/6), care asigură procesul didactic, organizarea antrenamentelor, concursurilor sportive. Complexul include o sala specializată pentru practicarea sporturilor cu mingea - baschet, volei; sală de tenis, sală de forţă; sală de aerobică; sală de odihnă; vestiare şi grupuri sanitare amenajate conform normativelor în vigoare.